ESMALARIN EBCEDE DEĞERLERİ VE ARAPÇA YAZILIŞLARI 1

Aşağa gitmek

ESMALARIN EBCEDE DEĞERLERİ VE ARAPÇA YAZILIŞLARI 1

Mesaj  PUSAT Bir 2008-04-10, 03:19

Allah � 66 O'nun
zati ve özel ismidir. Her şeyin gerçek mabudu anlamındadır. Diğer
isimleri, fiilleri, sıfatları ve tecellileri kendinde barındırır.
Er Rahman � 298
Yarattığı bütün canlılara nimetler veren, bütün mahlukatı rızıklandıran
ve bunları Müslüman olsun kafir olsun hiçbir mahlukatından esirgemeyen
demektir.
Er Rahim � 258 Kıyamet günü sadece Müslümanlara nimetler verecek sadece, onların günahlarını affedecek ve merhamet edecek demektir.
El Melik � 90
Mülkün, her şeyin mutlak hakimi, bütün kainatın hükümdarı, gerçek
sahibi ve sahip olduğu her şeyin üzerinde tüm tasarrufa sahip olan
demektir.
Es Selam � 131
Kullarını her türlü tehlikelerden, korkulardan kurtaran, selamete,
emniyete çıkaran ve kendisi her çeşit afetlerden, kederlerden ve bu tür
beşeri olaylardan münezzeh olan demektir.
El Mü'min � 137
Kalplerde iman nurunu yakan, onlardaki şüphe ve tereddütleri yok eden,
kullarına iman veren, tüm korkularından emniyete kavuşturan demektir.
El Muheymin � 145
Bütün yarattıklarını ilim ve kontrolü altında tutan, gören, gözetip
koruyan, itaatkar kullarının sevaplarını eksiltmeden, mükafatlarını
daima veren demektir.
El Aziz � 94 Sonsuz izzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız , her şeye galip, en yüce ve en üstün olan demektir.
El Cebbar � 206
Azamet ve kudret sahibi, istediğini yapmaya muktedir olan, ulaşılmaz,
azametli, kullarının eksikliklerini tamamlayan, ihtiyaçlarını
karşılayan, işlerini düzelten ve bunları yapmakta çok güçlü olan
demektir.
El Mütekebbir � 662 Sonsuz büyüklük azamet sahibi, her şeyde büyüklüğünü gösteren ve yarattıklarıyla bunu ortaya koyan demektir.
El Halik � 731 Yaratan, yoktan var eden, buna her an devam eden ve yaratmada eşi olmayan demektir.
El Bari � 214 Her şeyi kusursuz ve bir örneğe ihtiyaç duymadan birbirine uygun yaratan demektir.
El Musavvir � 336 Şekil veren, tasvir eden, her şeye kendine has özellikler ve en güzel şekiller veren demektir.
El Gaffar � 1281 Kullarını affeden, mağfireti çok, kullarının günahlarını örten ve bağışlayan demektir.
El Kahhar � 306
Her şeye galip gelen, bütün düşmanlarını ve isyankarları
kahredebilecek, herkese ve her şeye her istediğini yapacak güçte olan
demektir.
El Vehhab � 14 Her türlü nimetleri karşılıksız veren, çok fazla ihsan eden ve çok bağışlayan demektir
Er Rezzak � 308 Yarattıklarının rızkını yaratan, tekrar tekrar karşılıksız veren ve ihtiyaçlarını karşılayan demektir.
El Fettah � 489 Kullarının her türlü maddi ve manevi sorunlardan kurtarmak için kapıları hikmetle açan demektir.
El Alim � 150 Gizli, açık her şeyi çok iyi ve hakkıyla bilen, ilmi ezeli ve ebedi olan demektir.
El Kabid � 903 Ruhları kabzeden, İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan, dilediğine maddi ve manevi darlık veren demektir.
El Basıt � 72 İstediğinin maddi ve manevi rızkını açan, genişleten, ferahlık veren demektir.
El Hafid � 1481 Aşağıya indiren, alçaltan, değerlerini, derecelerini azaltan, zillete düşüren demektir.
Er Rafi � 351 Yukarı kaldıran, değerleri ve dereceleri yükselten, şeref veren demektir.
El Muiz � 117 İzzet veren, yükselten, şereflendiren, aziz kılan demektir
El Muzil � 770 Alçaltan, zillete düşüren, zillet veren, hor ve hakir eden, adileştiren demektir.
Es Semi'u � 180 İşitici, gizli açık her şeyi işiten, kullarının tüm dualarını duyan demektir.
El Basir � 302 Gören, gizli, açık her şeyi bütün incelikleriyle gören demektir
El Hakem � 68
Hükmedici, hüküm veren, hakkı yerine getiren, haklıyla haksızı kesin
sınırlarla ayıran, bilgisi ve adaletiyle nihai hüküm veren demektir.
El Adl � 104 Çok adaletli, herkese tam hakkını veren ve hak ile hükmeden demektir
El Latif � 129 Lütfeden, kerem sahibi olan herkese her istediğini bol bol veren ve bunları karşılıksız yapan demektir.
El Habir � 812 Gizli açık her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan demek.
El Halim � 88
Cezada aceleci olmayan, tövbe etmeleri için zaman tanıyan, kullarına
karşı yumuşaklıkla muamele eden, hilim sahibi olan demektir.
El Azim � 1020 Sonsuz büyük, yüce, çok ileri, büyüklükte benzeri olmayan demektir.
El Gafur � 1286 Kullarının günahlarını çok bağışlayan, örten, perdeleyen affı, mağfireti çok demektir.
Eş Şekur � 526
Kullarının şükürlerini kabul eden, az amele çok sevap veren demektir.
El Aliyyu � 110 Yücelikte sonsuz, her şeyden üstün, her şeyiyle yüce olan demektir.
El Kebir � 232 Mutlak büyük, büyüklüğüne eş olmayan, kemalinin ve büyüklüğünün sınırı olmayan demektir.
El Hafiz � 998 Her şeyi koruyan, gözeten, muhafaza eden, denetleyen ve belalardan koruyan demektir.
El Mukit � 550
Bütün canlıların gerekli gıdasını, rızkını ve gereken tüm ihtiyaçlarını
gerektiği kadar veren, muhafaza eden ve hiçbir ameli zayi etmeyen
demektir.
El Hasib � 80
Kullarının hesabını görecek olan, onların hayatları boyunca
yaptıklarını teferruatlarıyla bilen ve hesap görmek için yeterli olan
demektir.
El Celil � 73 Ululuk, celalet ve büyüklük sahibi olan demektir.
El Kerim � 270 Çok latif, iyilik, cömert ve ihsan sahibi ve bunları karşılıksız yapan demektir.
Er Rakib � 312 Yarattıklarını her an takip eden gözeten ve onları kendi başlarına bırakmayan demektir.
El Mucib � 55 Kullarının kendisine yaptığı bütün dua ve niyazlara karşılık veren demektir.
El Vasiu � 137 İlmi, rahmeti, lütfu, kudreti, af ve mağfireti sonsuz, tükenmeyen, geniş ve rahmeti her şeyi kuşatmış demektir.
El Hakim � 78 Bütün işlerinde hikmetli, mevcudatın hakikatına vakıf olan, hüküm sahibi, iş ve emirleri hikmetli ve yanlışsız olan demektir.
El Vedud � 20 Çok şefkatli, kendisine yönelen kullarını seven dostluğa ve sevilmeye tek layık olan demektir.
El Mecid � 57 Şanı büyük, şerefli, yüksek, hakimiyeti ikramı sonsuz ve her şeye galip olan demektir.
El Bais � 573 Öldükten sonra dirilten ve insanlığa hidayet için Peygamberler gönderen demektir.
Eş Şehid � 319
Her yerde, her zaman hazır olan, her şeyi gören, ondan hiçbir şey saklı
olmayan ve hiçbir şeyi unutmayan, ilminden asla bir şey kaybolmayan,
bütün şeyler ilminde hazır olan demektir.
El Hak � 108
Hakkı ve hakikati otaya koyan onun varlığını koruyan, varlığı hiç
değişmeyen, hiç yok olmayan, ibadete layık olan ve gerçek olan demektir.
El Vekil � 66 Kendine tevekkül eden kullarının işlerini gören, onlara yardımcı olan ve her isteklerine vekalet eden demektir.
El Kavi � 116 Gücü ve kuvveti sonsuz, her şeye gücü yeten, kudretli ve güçlü demektir
El Metin � 500 Çok sağlam, güçlü, kuvvetli, sarsılmaz ve kendisine güvenilen demektir.
El Veli � 46 Müminlerin, sevdiği kullarının dostu olan demektir.
El Hamid � 62 Çok övülen, çok şükredilen her varlığın kendi diliyle şükür ettiği, şükür ve hamde tek layık olan demektir.
El Muhsi � 148 Sayan, yarattıklarının sayısını tek tek ve her yönüyle bilen demektir.
El Mubdi � 57 Yarattıklarını ilk olarak maddesiz ve örneksiz olarak yaratan demektir.
El Muid � 124 Yarattıklarını öldürdükten yok ettikten sonra tekrar dirilten demektir.
avatar
PUSAT
Admin

Mesaj Sayısı : 104
Kayıt tarihi : 03/04/08

Kullanıcı profilini gör http://gizliilimler.heavenforum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz