Hz. Muhammed (s.a.v.) in nasihatları

Aşağa gitmek

Hz. Muhammed (s.a.v.) in nasihatları

Mesaj  KatreKara Bir 2008-04-09, 03:42

Hz. Ali'ye nasihatları

Ya Ali! Bil ki mü'minin üç alameti olur. Namaz kılmak, oruc tutmak ve sadaka vermek. Münafıkın da üç alameti olur. Başkalarının yanında namazın rüku'unu ve secdesini tam yapar. Tenhada hiçbir rüknü yerine getirmez. Medh ettikleri zaman seve seve yapar. Allahü teâlâ hazretlerini açıkta çok zikreder. Yalnız kalınca Allahü teâlâyı unutur.
Ya Ali! Zalimde de üç alamet olur: Kendinden aşağı olana kahr eder, baskı yapar. Gücü yettiği zaman halkın malını zor ile alır. Nereden yeyip, giyindiğini hiç incelemez.
Ya Ali! Kıskançlarda da üç alamet olur: Herkesin huzurunda, karşısındakine yaltaklanır. Gıyabında onu gıybet eder. Her kime musibet erişirse, sevinir.
Ya Ali! Münafıkda da üç alamet olur: Söz söylese yalan söyler. Bir şey va'd etse, va'dinde durmaz. Yanına emanet koysalar, hıyanet eyler.
Ya Ali! Tenbeller içinde üç alamet olur. Allahü teâlâya itaatte tenbellik eder. Kusurlu amel eder. Ameli zayi olur, boşa gider. Namazı tehir eder. Hatta vaktini de geçirir.
Ya Ali! Hakiki tevbe eden kimsede üç alamet olur: Haramlardan kaçınır.. İlim öğrenmekte gayretli olur. Nasıl ki, göğüsden, memeden çıkan sütün geri girme ihtimali olmadığı gibi, günaha bir daha geri dönmez.
Ya Ali! Akllı kimsede üç alamet olur. Dünyayı hor, zelil tutar. Cefalar çeker. Kıtlık vaktinde sabreder.
Ya Ali! Sabr edende de üç alamet olur: Kendini ziyaret etmiyenleri kendisi ziyaret eder. Onu mahrum edenlere bağışda bulunur. Kendine zulmedenlere karşı durmaz; karşı koymaz.
Ya Ali! Ahmak olanın üç nişanı vardır: Allahü teâlâ hazretlerinin farzlarında tenbellik eder. Abes, boş sözleri çok söyler. Allahü teâlâ hazretlerinin mahluklarına eziyyet eder.
Ya Ali! İyi insan olanın üç nişanı vardır: Halal yer. Kendi şehrindeki ilim toplantılarında hazır olur. Beş vakt namazı cemaat ile kılar. Bedbaht olanda da üç nişan vardır: Haram yer. Ulemadan uzak olur. Namazını özrsüz yalnız kılar.

İyi kimselerin üç alameti :

Ya Ali! İyi işleri olanın üç alameti vardır: Allahü teâlâya taatte acele eder. Haram ettiklerinden sakınır. Kendine kötülük eden kimseye iyilik eder.
Ya Ali! Kötü amelli olanın üç alameti vardır: Allahü teâlânın emirlerini yapmakta tenbellik eder, gevşek davranır. Herkese ziyanı dokunur. Kendisine iyilik edene, kötülük eder.
Ya Ali! Salih olan kulun üç alameti vardır: Allahü teâlâya iyi amel işler. Kendi dinini ilmi ile kuvvetlendirir. Kendisi için istediğini başkası için de ister.
Ya Ali! Mütteki olanın üç nişanı vardır: Kötüler ile beraber olmaktan kaçınır. Harama düşmek korkusundan halalden sakınır ve yalandan kaçınır.
Ya Ali! Günahkarların da üç alameti vardır: İşlerinde yanılır ve hata eder. Lehv ve la'b ile yani,oyun ve çalgı ile meşgul olur. Unutkan olur.
Ya Ali! Kalbi katı olan kimsenin üç nişanı olur: Za'iflere acımaz. Az nesneye kana'at etmez. Va'z ve nasihat ona faide vermez.
Ya Ali! Fasıkda, kötü kimse de üç nişan vardır: Fitne ve fesadı sever. Halka hastalık ve musibet ister. İyi amelden kaçar.
Ya Ali! Süfli, aşağı olanın üç nişanı vardır: Akrabasını azarlar. Komşularına eziyyet eder. Günah işlemeyi sever.
Ya Ali! Allahü teâlânın red ettiği kimsenin üç alameti vardır: Yalanı çok söyler. Yalan yere çok yemin eder. Halka sıkıntı verir, ihtiyacını halk üzerine yükler.
Ya Ali! Abidin, çok ibadet edenin üç nişanı vardır: Allahü teâlâ hazretlerinin taziminden kendi nefsini zelil tutar, Şehvetlerini terk eder. Allahü teâlânın rızası için huzurunda çok durmağı adet eder.
Ya Ali! Muhlis olanın üç nişanı vardır: Gücü yeterse affeder. Malının zekatını verir. Sadaka vermeği sever.
Ya Ali! Bahilde, cimride üç nişan vardır: Açlıktan korkar. Birşey isteyenden korkar. Kendine iyilik eden kimseye, içindekinin hilafına, aksine dili ile hayır söyler.
Ya Ali! Yüreksiz olanın üç nişanı vardır: Korkak olur. Gönlü, kalbi katı olur. korkutucu olur.
Ya Ali! Sabredici olanın üç nişanı vardır: Taat etmeğe sabreder. Ma'siyyeti terk etmeğe sabreder. Allahü teâlâ hazretlerinin ahkamına sabreder.
Ya Ali! Senin dostun olanın üç alameti vardır: Malını sana feda eder. Nefsini sana feda eder. Senin sırrını gizli tutar.
Ya Ali! Facir, kötü olanın üç nişanı vardır: Yemin etmekle öğünür. Kadınları aldatır. Çok bühtan, iftira eder.

İnsanların iyisi ve kötüsü :

Ya Ali! Halkın en iyisi, Allahü teâlâ hazretleri indinde o kimsedir ki, ömrü uzun olur ve ameli iyi olur. Allahü teâlânın indinde en kötü ve Onun buğz ettiği kimse o kimsedir ki, halk onu hayırlı zan eder. Onda hiç hayır olmaz. Görünüşte iyi, gerçekte ise günah ile doludur. Bundan daha kötüsü o kimsedir ki, ondan sakınmak için kendine ikram olunur. Bundan daha kötüsü zenginlere ikram eder. Fakirleri hor ve zelil tutar. Zenginlere çeşidli, renkli ni'metler ile cömertlik eder. Fakirlere bir parça ekmek vermez. Bundan daha beteri o kimsedir ki, yalnız başına yiyip, bir kimseye, bir nesne vermez. Bundan da beteri o kimsedir ki, bir müsliman kardeşine dostluk izhar eder. Sonra onu helak eder.
Ya Ali! Keramet, günahlardan geçmekir, dinin emrettiği gibi yaşamaktır. Allahü teâlâ hazretlerinden korkmanın aslı, Allahü teâlânın haram ettiği herşeyden sakınmaktır.
Ya Ali! Doğru söyleyici kimsenin alameti, doğru söylemek adeti olur. Kızgınlık anında ve rıza vaktinde ve ihtiyac anında da doğru söyler.
Ya Ali! Beş şey gönlü öldürür. Çok yimek. Çok uyumak. Çok konuşmak. Çok gülmek. Rızk için çok endişe etmek. Haram yemek imanı za'ifletir, kalbi karartır.
Ya Ali! Beş şey kalbi katı eder, karartır: Kalb çok kararırsa, Allahü teâlâ korusun, kafir olur. Bunlar günahı bilmez, günah işler. Tok olduğu halde yemek yer. Zulüm ile mal toplar. Namazı tehir eder. (Kasıtlı olarak) Sol eli ile yer içer.
Ya Ali! Şunlar unutkanlık hasıl eder: Kıbleye karşı bevl etmek. Durur haldeki suya bevl etmek. Göl üzerine bevl etmek. Haram ile geçinmek.
Ya Ali! Beş şey gönlü, kalbi parlatır: Sure-i ihlası çok okumak. Az yimek. İlim meclisine hazır olmak. Az pişmiş ekmek yimek. Gece namazı kılmak.
Ya Ali! Beş şey gönlü aydınlatır, karanlığını giderir: İlim meclisinde oturmak. Yetimi sevindirmek. Seher vaktinde çok istigfar etmek. Çok yimeği terk etmek. Çok oruc tutmak.
Ya Ali! Beş nesne gözün nurunu artdırır: Ka'be-i mu'azzamaya bakmak. Mushaf-ı şerife bakmak. Anne-babasının yüzüne bakmak. Alimin yüzüne bakmak. Akar suya bakmak.
Ya Ali! Beş nesne kişiyi kocaltır. Borcu çok olmak. Çok gamı, sıkıntısı olmak. Kadının nefsi erkeğe erişmek. Çok balgam gelmek.
Ya Ali! Cennet kapısında gördüm; yazılmış. Her kim hevasına muhalefet ederse, Cennet onun yeri olur. Cehennem der ki: Ya Rabbi! Beni neden dolayı yarattın. Allahü teâlâ buyurdu: Cimri ve kibirli için. Cehennem dedi, ben onlar içinim.

Herkese ikram eyle! :

Ya Ali! Allahü teâlânın rızası anne ve babanın rızasındadır. Gadabı onların gadabındadır. Ya Ali! Kafir de olsa, komşuna ikram eyle. Kafir de olsa müsafire ikram eyle. Anaya-babaya kafir de olsalar ikram eyle. Dilenciyi kafir de olsa red etme.
Ya Ali! Her kim şübheliden yer, dini örtülü olur. Gönlü siyah olur. Her kim haram yer ise gönlü, kalbi ölür ve dini köhne olur. Yakini za'if olur. Düası perdelenir. İbadeti az olur.
Ya Ali! Kötü kimse düa etse, Allahü teâlâ onu helakını istediği şeyde verir ve meleklere emir eder ki, verin istediği nesneyi ki, onun helakı ondadır. Sesini kesin.
Ya Ali! Allahü teâlâ kullarından bir kula gadab edecek ise, ona haram mal nasib eder. Gadabı çok olunca, bir şeytanı onun üzerine musallat eder ki, onu dünyada meşgul eder. Dünya işleri kolaylaşır. Dinden uzaklaşır. Sonra o kul der ki, Allahü teâlâ gafurürrahimdir.
Ya Ali! Allahü teâlâ bir kulu sever, o kulun düasını geciktirir. Melekler derler, ya Rabbi bu mü'min kulun düasını kabul eyle. Allahü teâlâ buyurur ki, "Bırakın benim kulumu. Siz onun üzerine benden daha çok mu acıyorsunuz. Ben onun yalvarmasını severim. Ve ben alim ve habirim, haberdarım."
Ya Ali! Şad olup, kahkaha ile gülme ki, Allahü teâlâ böyle olanları sevmez. Daima hüznlü ol ki, Allahü teâlâ hazretleri hüznlü olan kimseleri sever.Ya Ali! Abdest aldıkdan sonra İnnaenzelna (Kadr) suresini okumakdan geri kalmıyasın. Allahü teâlâ herbir abdestde sana ellibin senelik abdest sevabı verir.
Ya Ali! Her kim ayaklarını yıkadıktan sonra, bana salevat verse, Allahü tebarek ve teâlâ hazretleri, onun bütün üzüntülerini giderir, ferahlandırır, düaları müstecab olur.
Ya Ali! Düa ederken veya Kur'an-ı azim-üş-şan tilavet ederken sesini çok yükseltme. Çünkü, namaz kılanların namazlarını fesada verirsin. Ya Ali! Namaz vakti gelince namazını kıl. Çünkü şeytan seni meşgul eder. Bir hayrlı işe niyyet ettiğin zaman, hemen o işi yap. Çünkü, şeytan seni o hayırlı işden men eder.
Ya Ali! Her kim ücret ile bir işçi tutar; ücretini temam vermezse, Allahü teâlâ hazretleri onun taatlarını mahv eder. Ben onun kıyamet gününde hasmı olurum.
Ya Ali! Cebrail aleyhisselam, adem oğlu olup da, yedi iş işleseydim, diye temenni etmiştir. Beş vakt namazı cema'at ile kılsaydım. Alimler ile otursaydım. Hastaları sorsaydım. Cenaze namazını kılsaydım. Su dağıtsaydım. Dargın olan iki kimseyi barıştırsaydım. Yetimlere şefkat etseydim. Ya Ali! Sen de bunları devamlı yap!

_________________
avatar
KatreKara
Admin

Mesaj Sayısı : 16
Kayıt tarihi : 04/04/08

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz