reiki nedir

Aşağa gitmek

reiki nedir

Mesaj  PUSAT Bir 2008-04-08, 08:35


Reiki Nedir?


Kaynak 1


REIKI sözcüğü iki Japonca kelimenin
birleşmesinden oluşmuştur - Rei ve Ki. Kelimelerin yazılışı yanda
gösterilmiştir. Üstteki işaret Rei, alttaki işaret ise Ki kelimesinin
yazılışıdır. REIKI kısaca 'Evrensel Yaşam Enerjisi' şeklinde tercüme
edilebilir, ancak her iki kelimenin anlamları aşağıda açıklanmıştır.

Rei - Manevi Bilgelik
"Rei" işaretinin (ideogram) en kabul edilmiş anlamı Türkçe'de
"evrensel" kelimesi ile ifade edilebilir. Ancak bu çok genel bir
yorumdur. Japon işaretlerinin çok basitten çok karmaşık ve gizemliye
(ezoterik) değişen birden fazla anlamları mevcuttur. "Rei" işareti, her
yerde bulunan anlamına gelen "evrensel" kelimesi ile ifade
edilebilmesine rağmen bu işaretin gizlediği anlam araştırıldığında, bu
işaretin Yüksek Bilgi veya Manevi Bilinç şeklinde ifadesi ortaya
çıkmaktadır. Bu Tanrı'dan veya Yüksek Benlik'ten gelen bilgeliktir ve
herşeyi bilen Tanrısal Farkındalık 'tır. Tüm bireyleri tamamiyle anlar,
tüm problem ve zorlukların nedenini ve onları iyileştirmek için
gerekeni bilir.
İnsan da iki boyuttan oluşur; enerji ve fizik boyutları. Her şey
önce enerji boyutunda gerçekleşir ve daha sonra fizik boyutuna geçer.
Reiki de özel bir tür yaşam enerjisidir. Kişinin bilincini ve yaşama
bakışını değiştirerek onda temel bir denge oluşturur. Böylelikle
yaşamını denge içinde, sağlıklı olarak sürdürmesini sağlar.
"Evrensel Yaşam Enerjisi" (Universal Life Force Energy) anlamına
gelen Reiki binlerce yıl önce Tibetli Lamalar'ın kullandıkları Raku-Kei
adlı enerji ile iyileşme yöntemine verilen isimdir. "Ruhsal Bilgelik
Rehberliğinde Yaşam Gücü" olarak da ifade edilen Reiki şu iki anlam
bileşeninden oluşur. "Rei" Tanrı bilincine sahip, bilgili, akıllı ve
yaradılıştaki sevgi gücüne sahip demektir. "Ki" ise enerji anlamına
gelir.
Reiki bu enerjiye sahip bir kişinin ellerini bedenine koyarak
enerjisini kendine ya da başkalarına aktarmasıdır. Bu kişi bir Reiki
ustası olmalıdır.
İnsan vücudunda herhangi bir sorun meydana geldiğinde bu aslında
enerji sisteminin karışması, dengesinin bozulmasıdır. Baş ağrısı ve
psikolojik sorunların yanı sıra herhangi bir organdaki fonksiyon
bozukluklarına varana kadar enerji karışıklığı yaşanan durumlarda Reiki
enerji sistemine saf bir enerji olarak girer.
İnsanın hem fizik bedenden hem de enerji bedenden oluştuğunu
söylemiştik. Fizik bedendeki damar ve sinir sisteminin enerji bedendeki
karşılığı meridyen sistemidir. Meridyenler enerjinin aktığı
kanallardır. Bedendeki önemli enerji merkezlerine "çakra" adı verilir.
"Çakra" adı verilen noktalara ellerimizi koyarak enerji transferi
yaptığımızda enerji karışıklığını gidermiş, dengeyi sağlamış oluruz.
Reiki Eğitimi
Herkese açık olan Reiki eğitimi bir gün gibi kısa bir sürede
tamamlanabilir. El vererek öğrenilir. Önce teorik kısım öğretilir. Daha
sonra, el verme esnasında kişi gözleri kapalı bir şekilde 15-20 dakika
sakin bir şekilde oturur ve Reiki eğitimini manevi olarak edinmiş olur.
Reiki ustası olmak da çok zor değildir. Önemli olan istemek ve gerekli
çalışmaları yapmaktır. Reiki eğitim süreci 3 aşamadan oluşur
Modern Tıp ve Reiki
Enerji beden ve fizik beden birbirinden ayrılmadan hareket eder.
Birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Bu durumda modern Batı tıbbı ile Reiki
birbirinin zıddı değil tamamlayıcısıdır.
Fiziksel bedenimizin etrafında onu kuşatan bir de enerji bedenimiz
vardır. Bu enerji bedende 7 adet çakra yani enerji merkezi vardır.
Çakralarımız doğduğumuzda temiz ve açıktırlar. Yaşam boyu edinilen
negatifliklerle (kıskançlık, hırs, öfke, ego) çakralarımız kirlenir ve
kapanırlar. Çakralarımız kapandığı için evrendeki kozmik enerjiyi
bedenimize aktaramayız.
Çakraların fizik bedendeki karşılıkları Endokrin sistemlerinin
bulunduğu yerlerdir. Reiki ile oluşan enerji dengesizliğini dolayısıyla
fizik bedendeki sorunları da iyileştirebilmek mümkün
Kaynak: http://www.mavi-yesil.com.tr/icerik.cfm?id=63Kaynak 2


Ellerle şifa verme sanatı çok eskidir. İnsanlar bunu zamanın
başlangıcından beri yapıyor. Hasta olan veya yaralanmış bir insanın
üzerine ellerinizi koymak doğal bir içgüdüdür. Anneler bunun bir
örneğidir. Bir çocuk incindiği zaman anneler ellerini incinen yere
koyar. İnsan dokunuşu şifa veren özen ve sevgi iletir. Bu enerji bir
çok isimlerle bilinir. Çin’de chi, Hindistan’da prana, İbranilerde
ruach ve Japonlar tarafından Reiki olarak bilinir.
Reiki bu enerjinin direkt uygulaması ile çok bilinen şifa
formlarından biridir. Tüm kültürlerdeki mistikler fiziksel evrenin onun
altında yatan daha basit formdaki bir şeyden yapıldığından bahsettiler,
modern fizik de Evren’in enerjiden yapıldığını anlama noktasına geldi,
bu enerji düşünce ile etkilenebilir. Modern fiziğin bu enerjinin
düşünce ile etkilenebileceğini söylemesi gibi, mistikler de bu altta
yatan formun düşünce ile etkilendiğini söyler. Onlar daha da ileri
gidip düşünmemiz ile ve her gün paylaştığımız düşüncelerle kendi
realitemizi kendimizin yarattığını iddia ederler.
Bu enerji Reiki uygulayıcıları tarafından kullanılan doğal bir
enerjidir. Reiki uygulayıcısı bu enerjiye daha güçlü bir şekilde
ulaşır, çünkü onun aldığı uyumlamalar bedenin enerji kanallarındaki
blokları temizler. Uyumlamalar ayrıca şifacının kendi yaşam
enerjilerini artırır ve kişiyi Reiki’nin kaynağına bağlar. Bu kaynak
şifacının istediği herhangi bir şekilde adlandırılabilir, Tanrıça
enerjisi, Tanrı, ilk Kaynak vs. Reiki herhangi bir din ile ilişkili
değildir, bu nedenle kaynağı istediğiniz gibi adlandırabilirsiniz.
Reiki’yi uygulamak için, uygulayıcı şifanın gerçekleşmesine niyet
ederek ellerini iyileştirilecek kişinin üzerine koyar ve enerji akmaya
başlar. Reiki enerjisi zekidir, çünkü Evren çok zeki bir yerdir. Enerji
nereye gideceğini, ne yapacağını bilir; oraya gider ve daha yüksek zeka
tarafından yönlendirilir. Enerji kendi akışını
yönlendirir.Uygulayıcıdan tam hastanın gereksinim duyduğu miktarda
enerji çekilir. Tüm bunlar şifacının direkt bilinçli müdahalesi olmadan
gerçekleşir. Şifacının işi yoldan çekilmek, şifa yerini açık tutmak ve
bundan sonra ne yapacağının işaretlerini gözlemek/dinlemektir.
Hastalık gibi fenomenlerin kişinin spiritüel büyümesinde önemli
anlamlara sahip olduğuna inanılır, örneğin uyanmak için bir mesaj. Tek
başına enerji şifası zihin veya bedenin bir düzensizliğini ortadan
kaldırabilir, ancak hastalığın mesajını almadıkça ve sonuç olarak
titreşiminizi yükseltmedikçe gerçek iyileşme olmaz. Eğer mesaj
alınmazsa, sadece başka bir hastalığı geliştirdiğinizi görürsünüz.
Reiki şifası enerjinize uyum getirir ve bilinçliliğinizde veya
titreşiminizde değişimler yaratarak zihin ve bedenin gerçekten temel
iyileşmesini getirir.
Mikao Usui’nin modern bilimin evrendeki her şeyin titreşimden
yapıldığı sonucuna varmasının farkında olduğu görülüyor. O en yüksek
boyutların titreşimlerini “Reiki” olarak isimlendirdi. Onun görüşü ile
Reiki daha yüksek boyutlardaki varlıklar tarafından yayılan bilinçli
enerjidir. Enerji kendi bilinçliliğine ve zekasına sahiptir ve
sevginin, uyumun ve şifanın karakteristiklerini gösterir. Onun gerçek
doğası saf ışıktır.
Reiki Ryoho’nun amacı İlahi Amacımızı gerçekleştirmek olan yaşamın
amacını gerçekleştirmektir. En sonunda, bu amaç Gerçek Ben olduğumuzu
keşfetmek ve Gerçek Ben olarak yaşamaktır. Gerçek spiritüel doğamızı
kavradığımız zaman, yaşamlarımız dönüştürülür ve yaşamlarımızın tüm
alanlarında sevgiyi ve uyumu uygulamaya başlarız. Sınırlandırıcı
düşünce modellerini ve negatif enerjileri salıvermeye başlarız ve
dikkatimizi daha şefkatli olmaya odaklarız. Ayrıca daha alt egomuzun
isteklerini salıveririz ve tüm varlıklar için uyum, huzur ve mutluluk
tesis etmeye doğru çalışmaya başlarız.
Bir şifa türü olarak Reiki kozmik ritim ile senkronize olmamıza ve
en saf formundaki sevginin, uyumun ve şifanın Reiki titreşimlerini
aktarmamıza izin verir. Bunu etkili yapmaya devam etmek için,
titreşimimizi sürekli mümkün olduğu kadar yüksek tutmak hayati öneme
sahiptir. Eğer bilinçlilik seviyemiz alçalırsa, Reiki titreşimimizin
kalitesi alçalacaktır.
Usui ayrıca Reiki Ryoho’nun psişik güçler geliştirmek veya garip
deneyimlere sahip olmak için bir yöntem olmadığını belirtir. Reiki
uyuyan sezgisel ve süpernormal yetenekleri açabilmesine rağmen, bu
Reiki’nin ana amacı değildir. Reiki Ryoho ayrıca sadece belirtileri
gidermek için değildir, aynı zamanda yaşamın Kaynağı ile birleşmek
içindir ve Gerçek Ben’e uyanma vasıtası ile tüm hastalıkları temelinde
iyileştirme işleminin başlaması içindir.
Kaynak: http://www.gnoxis.com/forum/showthread.php?t=6284

Kaynak 3


Reiki kelimesi Japonca'da Transandantal ruhun enerjisi yani kozmik
yaşam enerjisi demektir.Yediden yetmişe herkesi maddi manevi sağlığa
götüren bir ışık yoludur. Tanrısal sevgisiyle bütüne yönelik ve içinde
varoluş ruhunu taşıyan her varlığa, ayırım gözetmeksizin, ancak tekamül
sınırlarına uygun bir şekilde etki eden bir uygulamadır. Vücut-Ruh
dengesini düzenleyip muhafaza eder ve aynı zamanda bioenerji
kapasitesini çoğaltır. Böylece hem mevcut rahatsızlıklar giderilecek
hem de oluşabilecek hastalıklardan korunma sağlanabilecektir.
REİKİ spiral şeklinde yedinci çakradan girip geçerek ellerden akar.
Olayın özü aslında insanın, tekamülün de ilerlerken kendisini bu
sevgiden dışlayarak, egosuyla hareket ederek (çakralarını kapatarak)
yaşamını ilerletmeye çalışmasıdır. Bu sebeple Reiki'ye ihtiyaç
duymayan, bu derin sevginin sıcaklığından haz almayan insan yoktur.
Ayrıca, Reiki kanalı olarak açılan insanlarda bu enerjinin çakra
sistemi tarafından nakledilmesi normal kapasitenin yüzlerce kat
üzerinde olacağından, bu sıcak şifa enerjisinin yoğunluğu da
benzersizdir.
Reiki manipulasyonlarla elde edilen geçici bir tedavi yöntemi
değildir ve politik, felsefi veya dini görüşlerle bağlantılı olmayan
dolu dolu saf sevgidir. Ellerimizde ve tüm vücudumuzda hissedeceğimiz
bir yaşam akışıdır: Sessizliği hissedin, kendinizi iyileştirin,
çevrenizi de...
Siz bir Reiki kanalısınız! Şifacı değil, aracısınız; ne kadar çok
Reiki yaparsanız enerji o kadar fazla girecek ve kanalınız
genişleyecektir.
Reiki ile sadece iyilik yapabilirsin.
Reiki bir kahramanlık yolu, bir araştırma gezisidir.
avatar
PUSAT
Admin

Mesaj Sayısı : 104
Kayıt tarihi : 03/04/08

Kullanıcı profilini gör http://gizliilimler.heavenforum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz