ÇAKRA NEDİR

Aşağa gitmek

ÇAKRA NEDİR

Mesaj  PUSAT Bir 2008-04-08, 07:56

İnsanların vücudunu çevreleyen elektromanyetik alana aura denir. İnsan
aurası evrensel enerjiden beslenir ve süreli olarak evrensel enerjiyle
iletişimdedir. Aurada 7 tane ana enerji merkezi bulunur bu enerji
merkezlerine CHAKRA (okunuşu şakra) denir.Chakra sanskritçede tekerlek
anlamına gelmektedir. İnsanda bulunan bu enerji merkezleri girdap
şeklinde dönen enerji alanından oluştuğu için onlara bu isim
verilmiştir. Chakralar tarafından emilen yaşam enerjisi tüm vücuda
dağılır ve bedenin yaşamını devam ettirmesini sağlar.Çakralar düzgün
çalışmadıkları zaman beden, sağlığını korumakta zorlanır. Günümüz
modern tıbbının endokrin sistemi üzerinde yaptığı çalışmaları M.Ö ki
yıllarda doğu bilginlerinin yaptığını ve topladıkları bilgilerle bu
enerji merkezlerini açıkladıklarını söyleyebiliriz.

ANA CHAKRALAR VE ÖZELLİKLERİ
Kök Chakra; Bu şakra kuyruk sokumu kemiğinin sonunda yer alır.Kök şakra
fiziksel bedenin enerji kaynağıdır ve dünyayla olan bağlantımızı
simgeler.Dünyaya kök salmamız ve kendimizi emniyette hissetmemiz iyi
çalışan bir kök şakra ile mümkün olabilir.Temel yaşam fonksiyonlarını
sürdürme açısından bu şakra çok önemlidir. Sağlam bir kökü olmayan bir
ağaç nasıl ilk fırtınada devrilirse kök şakrası iyi çalışmayan bir
insanda zorluklarla mücedele edemez. Kök şakra bedende bacaklar,
ayaklar, kemikler, kalın bağırsaklar, omurga ve sinir sistemini kontrol
eder. Aynı zamanda cinsellikle de ilgisi vardır. Kök şakra kırmızı renk
yayar. Kök şakranın elementi topraktır.

Kök şakranın fiziksel olarak kendini güvende hissetme duygusuyla direk
ilgisi vardır. Ayrıca seçilen mesleği ve bu meslekteki başarı
seviyesini de etkiler. Sağlıksız çalışan bir kök şakra
bağırsak,bacak,omurga ve sinir sisteminde çeşitli sorunlara yol açar.
Aynı zamanda kişinin zorluklarla mücadele edememesini,kendini güvende
hissetmemesini ve dünyayla arasında uyumsuzluklar oluşmasına yol
açacaktır. Bu bölgede yaşamsal Kundalini enerjisi bulunur ve bu
enerjinin uyandırılmasıyla insan bilincinin hayal edemeyeceği olaylar
yaşanır.İlk şakra diğer şakraların sağlıklı çalışması için çok önemli
bir fonksiyona sahiptir.

2.Sakral Şakra: Erkeklerde penis ve kadınlarda klitorisin iki parmak
üzerinde bulunur. Cinsel enerjiyi ve zihinsel üretkenliği simgeler.
Heyecan duyma, isteme,imajinasyon yeteneği,aile kurma ve maddiyat bu
şakra ile bağlantılıdır. Sakral şkaralın elementi su rengi ise
turuncudur. Bedende böbrekler, idrar torbası, dolaşım sistemi,lenfatik
sistem,üreme organları,anne sütü 2.şakranın etkisi altındadır. Kan
hastalıklarına düzgün çalışmayan sakral şakran yol açar. Cinsel
sorunların çoğunun nedenide 2.şakradaki enerji dengesizlikleridir.Bu
şakra yaşamda bir akıcılığın meydana gelmesine yardım eder.Elementinin
su olması da bunun bir simgesidir. Yaşamın doğal akışında ilerlemesi
düzgün çalışan bir 2.şakra ile mümkün olabilecektir. 2.şakranın düzgün
çalışması yaşamsal tıkanıklıkları da çözecektir. Ayrıca sanatsal
yetenekler ve zihinsel üretkenlik düzgün çalışan sakral şakra ile söz
konusu olabilecektir. Bu şakrada enerji blokajları yada dengesizlikleri
olduğunda zihinsel üretkenlik kısırlaşacaktır.

3.Solar Pleksus Şakra(Sakral Şakra ): Göbeğin yaklaşık iki parmak
altında bulunur. Adına güneş sinir ağı şakrasıda denir. 3.şakra diğer
insanlarla ilişkilerimizi,beğenilerimizi,toplumsal
kimliğimizi,irademizi ve amaçlarımıza ulaşmaktaki kararlılığımızı
simgeler. Kendini kontrol etme ve başarı isteği de 3.şakrayla
ilgilidir. Bedende ise karaciğeri,sindirim
sistemini,pankreası,onikiparmak bağırsağını ve dalağı etkiler. Göz ve
görme ile ilgili fonksiyonlarda bu şakranın etkisindedir. 3.şakranın
rengi kırmızı ve elementi ateştir. Tibette sadece bu bölgeyle ilgili
imajinasyonlar yapıp ateş solunumu adı verilen özel bir solunum
yöntemini kullanan lamaların -40 derecede çıplak durabildikleri yada
buz dağlarını sadece dayanarak eritebildiklerini biliyoruz. 3.şakranın
düzemli çalışması insan hayatı için oldukça önemlidir. Düzensiz çalışan
bir 3.şakra sadece karaciğer,mide, bağırsak sorunlarına yol açmakla
kalmaz aynı zamanda amaçlarımıza ulaşmamızda çok büyük engeller
çıkartır. Yetersiz çalışan şakra yaşamsal istekleri dışlamak, otoriteye
boyun eğmek, mücadelelerden kaçmak, bireyselleşmeyi reddetmek,sosyal
yaşamdan kaçmak ve depresyon gibi sorunları da beraberinde
getirecektir. Düzgün çalışan 3.şakra ise uyumluluk, hedefleri iyi
belirleme ve bunları takip etme, davranışları kontrol altında tutma,
bağımsız hareket edebilme ve başarıya ulaşmayı sağlayacaktır.

4.Kalp Şakrası: Vücutta göğsün tam ortasında kalbin hizasında yer alır.
Sevgi, şevkat, fedakarlık, duygusal bütünlük, kendini adayabilme, derin
mutluluk gibi özellikleri simgeler. Bu şakra direk duygularla
ilgilidir. Timüs bezi bu şakranın etkisindedir ve ürettiği horman
mutluluk hormonudur. Timus , uyarıldığında salgıladığı hormonlar kişide
haz ve mutluluk duygusu yaratır.Timüs bezi büyümeyi düzenler, bağışıklı
sistemi hücreleri olan T hücreleri burada üretilir ve lenf sistemini
kontrol eder. Vücutta kalp, sırtın üst kısmı, ciğerlerin alt kısmı, kan
ve dolaşım sistemi fonksiyonları bu şakranın etkisindedir. Eğer
vücudunuzda bu bölgelerde herhangi bir sağlık sorununuz varsa
4.şakranızda bir enerji blokesi, düzensiliği yada bu şakranın aşırı
çalışması söz konusudur. 4.şakranın rengi yeşil ve pembe elementi ise
havadır. Ayrıca dokunma duyumuzda bu şakranın etkisindedir. Bir çok
kültürde dokunmanın sevgi ifadesi olarak yer alması bu duyunun kalp
şakrası tarafından etkilenmesindendir. İnsanlar ellerinde olmadan
sevdikleri insana dokunmak isterler. Kalp şakrası tüm şakraların
merkezinde yer almaktadır ve diğer şakraları da önemli ölçüde
etkilemektedir. Düzensiz çalışan 4.şakra duygusal sorunlar, bencillik,
yalnızlık eğilimi yada sevgiye bağımlılık, soğukluk hatta kapsizlik
dediğimiz mehametsiz ve sevgisiz davranışar oluşturacaktır. Bir çok
hastalık sevgisizlik ile başlamakta ve sevgi ile bitmektedir. Sevgi
görmeden büyüyen çocuklar ilerki yaşlarda alkol, uyuşturucu
bağımlılığından, şiddet eğilimine kadar bir çok negatif durum
yaşamkatadırlar. Aslında tüm bağımlılıklarda kaybedilen yada asla
bulunmayan katıksız sevgi arayışı vardır. Kişi sigarayı,alkolü yada
uyuşturucuyu aradığı,eksikliğini duyduğu sevginin yerine koymuştur daha
doğrusu içindeki boşluğu böyle dolduruyordur. Bağımlılıkları olan
insanların kalp şakralarında sorunlar bulunmaktadır.

5.Boğaz Şakrası :Vücuttaki yeri boyun ve boğaz arasındaki çukurdadır.
Konuşma yeteneğimizi, ses tellerimizi, dürüstlüğü, düşüncelerimizi ve
duygularımızı doğru ve açık olarak anlatma yeteğimizi bu şakra
simgeler. İnsan vücudunda boyun, boğaz, çene, ses telleri, bronşlar,
ciğerlerin üst kısmı ve kollar bu şakranın etkisindedir. Tiroid bezi de
bu şakra ile ilgilidir. Tiroid bezinin vücudun gelişiminde oynadığı
önemli rol ve yiyeceklerin enerjiye dönüşüm hızını düzenlemekteki
işlevi göz önüne alnırsa 5. şakradaki bir enerji dengesizliğinin ne
gibi sonuçlar oluşturacağı daha iyi anlaşılabilir. Eğer bu bölgelerde
yada konularda bir sağlık sorunu yaşıyorsanız 5. şakranızda bir enerji
blokajı, dengesizliği yada aşırı çalışması gibi bir sorun var demektir.
Beşinci şakranın yaydığı renk açık mavidir. Aynı zamanda işitme
duyusuda bu şakra ile ilgilidir. Duygularımız ,düşüncelerimizi,
isteklerimizi kısacası kendimizi doğru ve cesur bir şekilde ifade
etmemiz düzgün çalışan bir 5. şakra ile mümkün olacaktır. Eğer 5.
şakrada herhangi bir enerji dengesizliği varsa kişinin ifade etme
yeteneği gelişmemiştir, kekeleme olabilir, yalan söyleme alışkanlığı
gelişebilir, konuşma esnasında ses zorlukla çıkabilir veya utangaçlık
gelişebilir. Özellikle topluluk karşısında

6. Alın Şakrası: Vücutta alnın ortasında iki kaşın arasında yer alır.
Bu şakraya üçüncü göz şakrasıda denir. Sezgi gücü, altıncı his gibi
duyu dışı algılamalarımızı etkileyen bu şakradır. Vücutta ise duyu
organlarını kontrol eder ve beyinle direk bağlantılıdır. Bu şakranın
kontrol ettiği içsalgı bezi hipofizdir. Hipofiz temel salgı bezidir
çünkü endokrin sistemindeki diğer salgı bezlerinin çalışmalarını
kontrol eder. Diğer bezlerin uyumlu çalışması için hipofizde bir sorun
olmaması gerekir. yorgunluk, sinirsel hastalıklar, migren ve sinirsel
iltihaplar 6. şakrada oluşmuş enerji düzensiliklerinden kaynaklanır. Bu
şakranın enerjisinin bloke olması, düzensiz çalışması yada aşırı olması
kişide sadece akıl ve mantıkla yaşama durumunu meydana getirir.
Sezgiler ve içgörüler kaybolur. Yaşam sadece maddi istekler
çerçevesinde döner, ruhsal gelişme reddedilir. Zihinsel olarak da belli
bir konuya yada düşünceye saplanıp kalma ve esnek olamama gibi durumlar
ortaya çıkar. Düzenli çalışan 6. şakra sezgi gücünü arttırır, içten
gelen sesler mesajlar haline gelir ve düşünceler gerçekleşmeye başlar.
6. şakranın rengiçivit mavisidir.

7. Tepe Şakrası: Tepe şakrasına taç şakrada denir. Vücutta kafanın
üstünde en yüksek noktada bulunur. Bu nokta bebeklerde bulunan ve
sonradan kapanan bıngıldak dediğimiz bölümdedir. Tepe şakrası yüksek
bilincimizle bağlantılıdır. Evrensel enerjiyi aldığımız yer taş
şakradır ve bu şakra tamamen açıldığında diğer şakralardaki tüm
tıkanıklılar da çözülür. Sahip olduğumuz dinsel inançların gücü ve
Yaradan'a teslimiyet bu şakra ile ilgilidir. Tepe şakra vücutta epifiz
bezini etkiler. Epifiz bezinin tam olarak işlevleri bilim adamlarınca
kesin olarak açıklanamamıştır ancak vücudun doğal dengesinin korunması
konusunda çok önemli olduğu bilinmektedir. Düzgün çalışmayan 7. şakra
korkular , kaygılar ve bütünlükten kopma duygusu verecektir. Yaşamda
amaçsız olma ve kendini gerçekleştirememe de tepe karasıyla
ilintilidir. Uyumlu çalışan tepe şakrası ise evrenle olan uyum
sağlanır, kişi kendi içinde bütünlüğe ulaşır, ruhsal aydınlanma
yaşanır. Tepe şakrasının rengi mordur.
avatar
PUSAT
Admin

Mesaj Sayısı : 104
Kayıt tarihi : 03/04/08

Kullanıcı profilini gör http://gizliilimler.heavenforum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz