EZOTERİZM NEDİR

Aşağa gitmek

EZOTERİZM NEDİR

Mesaj  PUSAT Bir 2008-04-08, 07:52

Hepimiz eski bir metni okuduğumuzda ya da bir efsaneden söz
edildiğini duyduğumuzda sembolik anlamının ötesinde bir şeylerin daha
varlığını düşünürüz. Bize öyle gelir ki bu metinlerin ya da mitlerin
anlatmak istedikleri daha derin gerçeklikler vardır ve bunu ancak bu
sırları çözmesini bilenler anlayabilir. Aslında bu düşünce hiç de
yanlış değildir.

Özellikle Avrupa’da ve Amerika’da son zamanlarda çok sıkça kullanılmaya
başlanan Türkçe’de “içrek” sözcüğü ile karşılanan ezoterik sözcüğü
içinde saklı olan anlamı sadece seçilmiş kişilere açıklanan öğretileri
tanımlamak için kullanılır.

Ezoterizm sözcük olarak Yunanca eswterikoV (içe ait, içrek, sadece
müritlerin bildiği anlamında, Arıkdal Gizli Öğreticilik olarak
kullanıyor) sözcüğünden gelir. Bu sözcüğün kökü ise esw- ( iç, içerisi)
dir .

Sözcük anlamı olarak ise ezoterizm “sadece belli sayıda müritlere
açıklanan halkın düzeyine inmeyen ya da inmemesi gereken doktrine“
denir. Ezoterik doktrin “müritlere sözlü olarak aktarılan tüm bilgi ve
öğretilere“ denir (Petit Robert)

Meydan Larousse Ansiklopedisi ise Türkçe eşanlamlısı İÇREK başlığı altında daha geniş bilgi vermektedir :

“Yalnız vakıf olanlara öğretilen || Vakıf olmayanlarca anlaşılmayan bilgi ve ya eserler için kullanılır. ...
ANSİKL. Fels. İçrek kelimesi dışrakın karşıtıdır. Pythagoras’ın
çömezlerini dışrak ve içrek diye ikiye ayırdığı söylenir ; birinciler
sadece adaylardı; ikinciler ise üstadın öğretisini bütün incelikleri ve
sırları ile bilenlerdi.....Dışrak eserlerde yalnız en açık kanıtlar
ileri sürülür , daha karanlık ve kesin olan kanıtlar ise içrek
eserlerde yer alır. Sırra ve gizli bilgiye ermiş olanlardan başkasının
kavrayamayacağı esrarlı bir öğreti fikri bir çok kimseye hoş görünmüş
ve her devirde az ve ya çok içrek topluluklar ( msl. Mason Dernekleri )
kurulmuştur.
- Giz. ilm. Herhangi bir dinin , sadece sırra ve gizli bilgiye
ermiş olanlara açıklanan yönüne içrek bilim adı verilir. Kabala’cıların
içrek elyazmaları ,” açkı “ ve ya “anahtar “ adıyla anılır. İçrek
öğreti , oyun kağıdı falı , simyacıların sırları, sihir , büyü , kabala
gelenekleri gizli dini törenleri vb. kapsıyordu. Apokalipsis’in
açıklanması , Hezeikel’in gördüğü hayallerin yorumlanması da içrek
konular arasında yer alır.”

Bu tanımda dikkat edilmesi gereken nokta eski Yunan’da içrek ve dışrak
kavramlarının kullanıldığıdır , - dışrak ( exwterikoV ) ifadesini ilk
kullanan Aritoteles’tir - yalnız bunların genelde felsefe okullarına
atıf yaptığı görülür . Eski Yunan’daki ezoterik okulları ileride
yayınlanacak yazılarımızda göreceğiz. Ayrıca ezoterik topluluklar
yıllar boyu “ esrarlı bir öğreti “ fikri hoş geldiği için değil , belli
bir amaç için kurulmuşlardır.

Daha geniş kapsamlı bir tanım yapacak olursak , ezoterizm , sadece
seçilmiş belli bir topluluğa verilen ( bunlara inisye < fr. initié
denir ) , semboller ve şifreler aracılığı ile aktarılan , erginlemeye (
fr. initiation ) dayanan, metafizik öğretilere denir. Bu öğretilerin
içeriği ve erginlenmenin aşamaları çeşitli kültürlerde yeri geldikçe
ayrıntılı biçimde incelenecektir.

Bu arada ezoterizmi küçümsemek isteyenler ezoterizmin bir çok alan için
geçerli olduğunu söylerler. Örneğin kimya , matematik fizik bile sadece
bunu öğrenmek isteyenlere semboller vasıtası ile aktarılır. Bu her şey
için geçerlidir, bir koçun takımına verdiği taktikler bile semboller
vasıtası iledir , maçtan önce bir ritüel uygulanır gibi . Bu örnekler
ancak ezoterizmi anlatmak için örnek olarak verilebilir. Ancak
ezoterizm günümüzde kullanılan anlamı ile ezoterik öğretileri belirtir.


Ezoterik öğretiler , çağlar boyunca ,sadece bu öğretileri almaya hazır
kimselere gerektiği gibi verildiğinden ve çağın getirdiği
değişikliklere gerek semboloji gerekse de açıklama yönünden uyum
sağlayabildiği için günümüze kadar gelmiştir. Bu öğretiler geniş
kitlelerde yayılmamış , yayıldığı yerde de bozulmaya uğrayıp yok
olmuştur . Bu sayede saflığını koruyan öğretiler bu yüzyılın son
yarısındaki “ bilgilenme “ ye paralel olarak kısmen gün ışığına
çıkmıştır. Bunun doğal sonucu olarak da yanlış anlamalar ya da yanlı
yayınlar da ortaya çıkmaktadır.

Ezoterizm hakkında dikkat edilmesi gereken bir husus da dinlerin
ezoterik ve egzoterik yanları olmakla birlikte , ezoterizm sadece
dinlerin ezoterik yanı demek değildir . Bunu yanında ezoterizm sadece
belli topluluklara ait bir din de değildir. Kutsal olan sadece dinin
tekelinde bulunmaz , daha farklı bir deyişle kutsal ile ilgilenen her
öğreti bir din olmak zorunda değildir . Ezoterizm kutsal olana daha
derin bir bakıştır.

Ezoterizmi genel olarak bir inanç olarak değil de , insanlığın
tarihinin başlangıcından günümüze kadar gelen bir gelenek , öğreti
olarak algılamak daha doğru olur. Bu bilgi sayesinde tarih içindeki bir
çok sanatçı ve düşünürün eserlerini anlamak da daha kolay olur.

Ülkemizde de ezoterizm hakkında birkaç kitap çıkmıştır .

Buna en iyi örnek ülkemizde Haziran 1994’de Gece Yayınlarından çıkan
Cihangir Gener’in Ezoterik-Batıni Doktrinler Tarihi isimli kitabıdır.
Kendi alanında ilk olduğu için saygıyı hak eden bu çalışma bir takım
yanlışlıklar ve yanlı ifadelerle doludur. Bunlardan en önemlisi
ezoterizmin ulaştığı son noktanın masonluk olarak gösterilmesi
çabasıdır. Ezoterizm masonluk içinde de var olmakla birlikte ,
masonluğun dışında da varolan bir öğretidir.

Ezoterizm hakkında ülkemizde çıkan bir önemli kitap ise , yakın zamanda
kaybettiğimiz Ergun Arıkdal tarafından yazılan Gizli Öğreticilik adlı
eserdir. Bu konuda araştırma yapmak isteyen okuyucular Ruh ve Madde
Yayınları tarafından 1997’de yayınlanan bu kitapta, dikkatli okumaları
kaydı ile, çok ilginç bilgiler bulacaklardır.

Ezoterizm hakkında bir önemli kitap da Ergun Candan’ın yazdığı Gizli
Sırlar Öğretisi adlı eserdir. İçinde çok spekülatif fikirler de bulunsa
bu konuda araştıranlar için önemli bir başvuru kitabıdır.
avatar
PUSAT
Admin

Mesaj Sayısı : 104
Kayıt tarihi : 03/04/08

Kullanıcı profilini gör http://gizliilimler.heavenforum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz