marifetname

Aşağa gitmek

marifetname

Mesaj  PUSAT Bir 2008-04-08, 07:04
MARIFETNAME


Erzurumlu İbrahim Hakkı


BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


Sınırsız hamd, sayısız şükür, ebedî, senâ tek ve benzersiz olan
Allah'a olsun. O, âlemlerin her işini, ezelî ilmiyle takdir edip,
belirlemiştir. Cihanın görüntülerini, bitmez feyziyle tertip edip,
tespit eylemiştir. Cihanın gül bahçesini, insan gülünün kokusuyla
süslemiştir. Bütün cihanı insan için, insanı da kendisinin bilinmesi
için var edip; eşyanın hakikatiyle mânâların inceliklerini hep insanda
toplayıp, ortaya çıkarmıştır. İnsan ruhunu, "Câmi" ismine sûret yapmış,
onu emânetlerin yüklenicisi ve sırların mahalli kılmıştır. Alemin
bütününde olan nice bin hikmetine, âlimleri vâkıf eylemiştir. Cihan
kitabının her bir harfinden, marifetinin belirtilerini mütalaa edenleri
ârif eyleyip, gönül âlemine dalan kullarını, kendi huzurundaki Kâbe'de
ibadet edici eylemiştir. Salavatların en faziletlisi, tahiyyatların en
mükemmeli, teslimatların en güzeli, kâinatı efendisi, yaratıkların en
şereflisi, varlıkların hülasası Peygamberimiz aleyhissalatüvesselam
hazretlerinin en büyük ismine ve akl-i evvel olan en mükemmel ruhuna
olsun ki; O, "Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım,"
hitabıyle yüceltilmiştir. O, halkı cehalet karanlıklarından, hidayet
nurlarına çıkarmıştır. Kendi nefsini bilen ümmeti, Hak bilgisini
bulmuştur. Selam ve hürmet onun ashabına olsu ki, onlar, sözlerinde,
işlerinde, imanlarında ve ahlakın her hususunda ona uyup, iman nuru ve
irfan huzuruyla gönülleri dolmuştur. Allah'ın rızası, hepsinin üzerine
olsun.
Bu hakir ve hakiki fakir İbrahim Hakkı, bu kitabı, aziz ve şerif
mahdumu Seyyit Ahmet Naîmî için kaleme alıp, ona hitap eder ki: Allah,
seni her iki cihanda aziz etsin. Öncelikle malum olsun ki, Hak Teala
iki cihanı insanoğulları için ve insanoğullarını da ancak kendisini
tanımaları için yarattığını cümleye duyurmuştur. Nitekim lûtuf ve
keremiyle: "Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi sevdim ve beni
tanımaları için varlıkları yarattım," buyurmuştur. Şu halde âlemin ve
insanın yaratılmasından nihaî maksat ve yüce istek, Mevla'nın
bilinmesidir. Bu ebedî devlet ve tükenmez saadet, her şeyden öncedir.
Ancak bu, nefsini bilmeye bağlı olup, nefsini bilmek de bedeni bilmeye
dayanır. Bedenin bilinmesi, âlemin bilinmesiyle olur. Alemin bilinmesi
ise hakiki ilimlerledir. Bu sebepden dolayı bir miktar astronomi ve
felsefeden alıp toplayarak, bir miktar anatomi ilminden devşirip
seçerek, bir miktar da kalb ilmi ve irfandan iktibas edip ele alarak,
bu güzel kitabı, Türk diline tercüme edip, bir mukaddime, üç kitap ve
bir sonuç üzere telif ve tasnif ettim. Mukaddimesi, genil İslam
bilgisi, dünya ve ahiret âlemlerinin özetidir. İlk kitap, âlemin
durumu, eşyanın ve görüntülerin tafsilidir. İkinci kitap, şekiller
bilgisi, bedenlerin terkibi ve insan nefsinin mahiyetidir. Üçüncü
kitap, irfana ulaşma keyfiyeti, Allah'a varmanın hakikatıdır. Sonuç,
âdap ve erkân bilgisi, dostların sohbeti, akrabalıklar ve
komşuluklardır. Tertip ve tanzimi böyle yaptım ki, evvela mukaddimeden,
açık âyetler ile sabit olan kâinatın acaip durumlarını özet olarak
öğrenip, iki cihanın hallerinin garabetlerini yakinen bildikte; bütün
bir itimatla tam itikat edip, cümlenin yaratıcısını ve düzenleyicisini
bilesin. Büyüklük ve kudretini fikredip düşünesin. Bundan sonra birinci
kitaptan Yaratıcının güzel sanatlarını âlemin ufukları içinde
ayrıntılarıyle seyredip, cihanın sırlarına vâkıf oldukta; âlem insanın
kabuğu, insan âlemin dili olduğunu bilip, cümleden âsûde olasın, kendi
kendine gelesin. Bundan sonra ikinci kitaptan Yaratıcının kudretinin
şaşırtıcılığını, kendi cisim ve canında toplu olarak görüp, büyük
âlemde her ne varsa, hepsinin benzerini kendi vücudunda buldukta;
vücudun bir küçük âlem olduğunu bilip, kendi nefsine gelesin. Nefisler
âleminde, Mevla'yı temaşa kılasın ve kendi ruhunu, vücudunun ikliminin
sultanı bilip, kadr ve kıymetine vâkıf olup, nefsi tanıma mertebesini
bulasın; kendi âleminde sultan olasın. Bundan sonra üçüncü kitaptan
kalblerin evirip çeviricisi Allah'ın acaip ilhamlarını, garip
tasarruflarını, zat ve sıfatının kalblere yakınlığı, en büyük âlem olan
gönülde kesin bilgiyle bilip, masivadan (Allah'dan başkalarından) âzat
olup, her şeyi unutup, her şeyi çekip çevirici bir onu buldukta;
vahdet, âlemine erip, o tek ve yegâne Allah'ın birliğini basiretinle
katiyetle görüp, Allah'ı tanıma devletine eresin. Allah'a yakınlığın
saadetini kesinlikle bilip, hududunu koruyup kollayarak, Hüda'nın
yaratıklarına sevgi ve şefkatle, kalblerin sevgilisi oldukta; selametle
toplumu gönlünce bulasın. Rahatla âlemin azizi olasın. Çünkü bu kitab-ı
şerifte nizam, bu güzel üslup üzere tamam olup, alıcı gözüyle mütalaa
edenleri, Mevla'nın âyetlerinin hakikatini bildirmiştir. Bu kitabın adı
"MARİFETNAME" olup, bitiş tarihi: Binyüzyetmişe, yetmiştir. (1170
H./1756 M.)

Kaynak: http://www.sevde.de/marifetname/Marifetname.htm
avatar
PUSAT
Admin

Mesaj Sayısı : 104
Kayıt tarihi : 03/04/08

Kullanıcı profilini gör http://gizliilimler.heavenforum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz