maji.........

Aşağa gitmek

maji.........

Mesaj  PUSAT Bir 2008-04-08, 05:15

İnsanlığın en eski öğretisi, hatta dinlerin ve inançların kökeni
Majidir. Maji sanatı ve onun çocuğu olan büyü, her çağda varolan ve
etkinliğini sürdüren bir olaydır. Anlatılara göre Maji ve büyü
günümüzde de politikayı etkileyecek kadar yaygındır. Öyleyse, nedir bu
Maji? Nasıl öğrenilir? Büyü gerçek midir? Ortada gezenler, gerçekten
büyücü müdürler?

Kelime anlamında Maji´nin Türkçe karşılığı yoktur; en yakın yaklaşım
sihir olarak belki düşünülebilir; büyü sözcüğü ise genelde Maji´nin
karşılığı sanılır ama sadece sözlük karşılığıdır. Demek ki, Maji´ye
Türkçe karşılık bulamıyoruz ama kavram olarak açıklayabilir ve
anlamlandırabiliriz. Maji sözcüğü, Grekçe´dir; Magein; Megas büyük
bilim anlamındadır veya en büyük veya ana bilim demektir. Maji
Paleolitik çağlardan beri vardır, Fransa´da Aurigignac´da, Güney
Afrika´da Buşmenler´de Majikal ayinlerin izleri bulunmuştur. Atlantis,
Mu inançları dışında, bilinen tarihte Eski Mısır´da Maji çok geniş
biçimde kullanılmıştır. Özellikle de Mısır Panteonu´daki tanrılara çok
dikkat etmek gerekir; tümü belli majikal güçleri simgelemektedirler.
Yine tüm Mezopotamya uygarlıklarında, Aztek, Maya ve İnkalar´da Majikal
yaptırımlar çok geniş ve çeşitlidir. Majinin gücünden korkan ve insanın
yeterince bilgilenmesini istemeyen Hristiyan Kilisesi, MS 364 Laodicea
Konsülü´nde Maji´yi, matematiği ve Astroloji´yi yasaklamıştı. 525´de
Oxia´da, 721´de Roma´da alınan kararlarla Maji Sanatı´nı bilmek ve
kullanmak hakkı sadece belli bir rahip sınıfına verildi. Ama sonra, bu
hak yanlış yola sapacak ve insanları yakan sapık bir inancın yani
engizisyonun temeli olacaktır. Budizm´in tüm kolları majikal deneylerle
doludur, Zen Budizm insanın sıradanlığını, kontr tepki olarak ele alır;
Yoga her türünde Majikal terbiye enerji birikimini düzenler; Akapünktür
bedendeki sağlıklı enerji akımını öğretir; şamanlar geçmişin en güçlü
Majisyenleriydiler; Heraklit, Platon, Demosten, Pliny, Pisagor,
Agrippina, Marcus Aurelius, Jül Sezar, Bruno, Paracelsus, Nostradamus,
Lüther, Calvin, İ bni Sina, İ bni Rüşd, İbni Hud, Cübeyr, İbni Semah,
Muhiddin Arabi, Mevlana Rumi, Hallac, Yunus Emre, Casanova, Don Juan,
Meyer, Pascal ve daha sayısız isim Majisyen olarak tanımlanabilirler.
Onların yaşamlarını okumak okuyucuya daha iyi bilgi verecektir.

Maji´nin temelinde sır var...

Majikal Gizem veya Güç, akıllı varlıklar arasında farklı boyutlarda,
psiko-fizyolojik olarak bir ilişkinin sağlanması demektir, ilişkinin
amacı karşılıklıdır. Maddenin açıklanamayan bir boyutunu varsayarak,
normal sınırların dışında algılanması gereken bir yer olarak düşünün
ama bu algı nasıl elde edilecektir? Bunun için operatif bir çalışma
bilinci ve bilinçdışı uygulamalar gerekir. Fakat herşeyden önce
Maji´nin temel sözcüğünü anlamamız ve öğrenmemiz gerekir; bunun adı ise
"sır" dır, "sır" ön anlamda, bilginin, öğrenilenin kasıtlı olarak
tahdit edilmesi, kısıtlanması ve de bir sistem ve özel bir ekip içinde
olabildiğince saf ve doğal halinde korunmasıdır. Biraz daha iyi
anlamaya çalışalım; saflık oluşumun ilk koşullarının aynen kalması
demektir; yani bir bebek ruhunun ilk anı gibi veya suyun doğadaki
saflığı gibi düşünülmelidir. Saflık çok önemlidir ve "sır"ın da giriş
kapısıdır, Maji gezegenine buradan gidilebilir ama saflık veya tek bir
amaca nötr olarak egemen olmak bu yolu açacaktır; işte büyük
mistiklerin, ustaların ve büyücülerin geçtikleri yol budur. Saflık
için, temel disiplin Maji öğretisine sadık kalmak ve asla manevi
öğretilere bağlanmamaktır ama onların da tam olarak bilinmesi elzemdir.


Yaşamanın ve hissetmenin gerekliliği...

Dozu ne olursa olsun, Maji etkisi Kozmos´un partikül enerjisinin bir
türü, bir frekansı, bir titreşimidir, Maji´de KAT adı verilen bilinç
alanlarında bu enerjiyle buluşulduğu takdirde iş sadece kullanmaya
kalır, bu da öğretinin sonucuyla mümkün olacaktır. Eğer diğer bilinçli
şuurlarla söz konusu bilinç alanında imajinatif olarak buluşulursa
çeşitli etkiler yapılabilir, buradan da büyü etkisi anlaşılabilir. Ama
eğer inançlardan ve manevi temayüllerden etkilenilmişse, cennetler,
cehennemler, araflar, spatyomlar (Ruhlar Alemi) imaj olarak oluşacak ve
gerçekleşecektir. Öyleyse, Maji Gücü´nün düzeyini yani bilinç
alanındaki varlığını tam olarak tanıyabilir ve hissedebilirsek, diğer
bilinçli şuur veya varlıkları o alanın içinde sınıflandırmamız mümkün
olabilir; bu tanımlama dünyasal değerlendirmeden çok farklıdır. İşte
burada, hangi yoldan giderseniz gidin, eğer objektif kalabildiyseniz
ana temayı buldunuz demektir. Maji enerjisini algılamanın ötesinde,
yönlendirme aşamasına ulaştığınızda Majikal etkiyi madde dünyasında
psikolojik veya fizyolojik olarak kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için
çok çalışma yani antreman gerekir; KAT´ın yani imajine edilen bilinç
alanının çok sık ziyaret edilmesi önemlidir asla birkaç deney veya
kitap okumayla, kulakdan dolma bilgilerle bir sonuca ulaşılamaz aksine
daha aptalcası zanlar başlar; kişi birşeyler yaptığını yani enerjiyi
kullandığını sanır ve eninde sonunda saçmalar. Majikal yalan çok çabuk
ortaya çıkar ve bazen de gerçek Majisyenler tarafından cezalandırılır.
Özetle büyük güç ve deneylere sıradan laflarla ulaşılamaz, gezip
görmeden, bizzat yaşamadan, hissetmeden Güney Kutbu anlaşılamaz ve
tanımlanamaz. Bilinç kendi realitesi oranında yaşayarak öğrenmelidir;
ama önce yetenek ve çalışma olmalıdır.

Majinin dramatik kişilikleri...

Biraz daha zorlayalım ve ilerlemeye çalışalım; geçmişin büyük
Maji Ustaları, Maji Gücü´nü tanımlamak için simgesel dramatik
kişilendirmeler yapmışlardır. Hatta bunun için, geçmişteki dünyadışı
ilişkilerin izleri, uzak bilinmeyen geçmişin efsanevi kişiliklerini
kullanan Maji Ustaları vardır. Türev ve etki yönlerinden tanrılar,
tanrıçalar, azizler, mitolojik kahramanlar, şeytani ve ruhsal
kişilikler gerçekte Maji alanında gücün çeşitli etkilerini simgelerler.
Sümer Tanrısı Pazuzu´nun negatif etkiyi, Artemis´in doğanın enerjisini,
Afrodit´in aşk etkisini, Ra´nın güneş enerjisini simgelemeleri birer
örnektir; Maji Gücü´nü şekillendirmek, yoğurmak Majisyenin kişiliğine,
temayülüne, amacına bağlıdır ama eğer Majisyen nötr olma düzeyine
erişmişse etki çok daha fazla olacaktır. Dramatik enerji
kişilendirmelerinin yani simgelerin doğaları, etkileri sınırlıdır;
mitolojik bir tanrının veya tanrıçanın çaresiz kalması gibi veya bir
azizin... Ve bu güç kişilikleri yani güç türleri birbirlerini
olabildiğince etkilememeye çalışırlar ama çok gelişmiş ve usta bir
yönetici güç, tümünü kontrol edebilme ve karıştırma düzeyinde olabilir.
Örneğin, Zeus, Zülkarneyn, Rama, Tao veya Hızır simgeleri veya adı
bilinmeyen büyük maji ustaları gibi...

Ruhsal değerin aynası...

Peki, Maji Gücü ile ilişki kurmak için gereken sistem nedir,
nasıl elde edilir? Bunun için özel bir dil gerekir; bunu bir bilgisayar
diline benzetebiliriz yani bir yazılım dili olmalıdır. Maji´de bu dile
Simgeler Dili denir ama bu dil farklıdır; alfabemizi, trafik
işaretlerini, sayılarımızı düşünün veya para sistemimizi; bunlar
dünyasal bilincimizin tanımlama değerleridir; bize çevreyi tanımamız ve
algılamamız için yol gösterirler. Majikal dil öğreniminin temelinde
istisnasız tüm mistik öğreti bilgilerinin algılanması, kavranması ve
takılmadan geçilmesi olmalıdır. Merak, öğrenme ve uygalama çıkardan ve
iktidardan önce gelmelidir, arzulara Güç sayesinde zaten ulaşılacaktır.
Maji´nin dili önce düşüncede öğrenilecektir ya da Krisnhamurti´nin
dediği gibi akıl düzeyinde anlaşılamaz, yolun başlangıcı ise
imajinasyon ve konsantrasyon deneyleridir ve tabii gerçek bir ustanın
öğretisiyle yola çıkılmalıdır ama sonra kendi kanatlarınızla uçmak
kaydıyla... Majikal etkinin çapı ve alanı, kişinin ruhsal değerini
gösterir; her ulaşılan bilinç alanı ve kazanılan değer, KAT alanlarında
kullanacağınız seyahat çekleri gibidir, her kazanılan güc düzeyi
kişinin evrensel düzeyidir ama yerinde ve gerektiği dozda
kullanılmalıdır. Nasıl mı? Maji, adına ritüel denen bir özel seremoniye
yani olaya dayanır; ritüel determinizmaya yani neden/sonuç ilişkisine
bağımlıdır; işte Maji´nin çıkış ve uygulama noktası tam buradadır. O
zaman sistemi gözden geçirebiliriz;

1. Önce Semboller Dili öğrenilir ve kullanılır;

2. Ritüelin kendisi ve nedeni bilinir;

3. Gereken Majikal Güç sağlanır ve tanışılır;

4. Öğretiler aracılığı ile Kozmolojik sistem algısı geliştirilir;

5. Bilinç sürekli koşullandırılır;

6. Duyular sürekli geliştirilip, hissediş arttırılır;

7. Amacın pozitif veya negatif olduğu kavranır;

8. Arada bir farkın bulunmadığı düzeyi amaçlanır;

Maji´de hazıra konulmaz...

Bu dizi ilk bakışta. birşey ifade etmez gibidir; hala ne
yapılacağı belirsizdir; ortada sadece bir mühendisin anlayabildiği
karmaşık bir makine vardır; mühendis olmayan birinin, karşısına ise
anlaşılmaz bir sistem çıkar. Temel merak, gücün nasıl sağlanacağıdır
aslında bu metod veya yöntem, dinsel dualardan, Ruhçular´ın spiritüel
çalışmalarından, ruhsal şifa deneylerinden, sanat olaylarındaki
ilhamdan veya yaratıcı çalışmalardan, büyü uygulamalarından, meditasyon
veya benzeri bilinç eğitim öğretilerinden farklı değildir; zaten bunlar
kısıtlı bilinç alanları oluşturmak için yapılan uygulamalardan başka
birşey değildirler. Bir lamanın, hoca efendinin, rahibin, dua,
meditasyon veya zikr yoluyla yaptığı şey sistematik olarak kısıtlı bir
majikal ritüeldir; yani Majikal Güç´le buluşma çabasıdır; lama, guru,
rahip veya hoca bunu bir oranda başarır veya başaramaz ama genelde
saflık düzeyine ulaşamamış olduğundan başardığını sanır; çevresinde
bulunan hazırcı tembeller ise, onun herşeyine inanmaya hazır
olduklarından bilinçüstü imajinasyonlara değil, madde dünyasında
inandıkları ve nazır bekledikleri hayallere kapılarak zanlara düşerler;
gerçek Maji´de hazırcılık yoktur; öğreten de, öğrenen de
uygulayıcıdır...
avatar
PUSAT
Admin

Mesaj Sayısı : 104
Kayıt tarihi : 03/04/08

Kullanıcı profilini gör http://gizliilimler.heavenforum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz