tılsımla ilgili açıklama

Aşağa gitmek

tılsımla ilgili açıklama

Mesaj  PUSAT Bir 2008-04-08, 02:54

Tilsimlarla 7 çesit ilim yapilir. Isteyen kisinin ismi, günün ismi, o
günün saati, saat meleginin ismi, o günün meleginin ismi, isteyen
kisinin dogum tarihini alip ebced hesabi ile toplandiktan sonra bu
tilsim çesitlerinden her hangi biri kullanilip özel olarak hazirlanan
tilsimlarla birlestirilip tertip hazirlanir.

Tilsim ilmi ile ugrasanlar bu tertiple hazirlanan tilsimlar isteklerine erismislerdir.

Tılsım Nedir .?

Esrarlı bir kuvvet taşıdığına, tabiatüstü gücü bulunduğuna, birtakım
sırlar sakladığına inanılan şey. Tılsım karşılığında dilimizde sihir,
büyü, efsun kelimeleri kullanılmaktadır.

Anadolu kadınlarının başlarına taktıkları metal süs eşyasına da tılsım
denir. Baş süslemelerinde kullanılan tılsımın, kişiyi, nazar, iftira ve
kötü ruhlardan koruduğuna inanılır (İbn Haldun, Mukaddime, çev. Z.K.
Ugan Ankara, 1957, 111, 2 vd.). Tılsım gümüş, altın vb. değerli
metallerden yapıldığı gibi, bunların taklidlerinden, mücevherlerden,
deniz kabuklarından da olabilir. Tılsımın Manî inancıyla da ilişkisi
bulunmaktadır. Anadolu folklorunda tılsım genellikle büyünün etkisini
sağlayan araçları ifade eder. Define vb. gizli şeyleri bulmak, kapalı
yerleri açmak için ehlinin bildiği sözlere veya vasıtalara da tılsım
denir (Meydan Larousse, XIX, 11508). Bulaşıcı hastalıkların tesirini
önlemek ve insanlarla hayvanların kötülüklerinden korkmamak için de
tılsım yapılır (M.Z. Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri Sözlüğü, 111,
494).

Tılsım, insanları koruduğuna veya uğur getirdiğine inanılan tabiat veya
insan eseri olan nesnelerin tamamını içine alır. Tılsımları insanlar
bizzat kendileri üzerlerinde taşıyabilecekleri gibi, tesirli olması
istenen arazi, dam çatısı, vb. yerlerde de saklayabilirler. İnsan
yapısı tılsımlar, daha çok hayvan veya eşyaların küçük modelleriyle,
üzerinde dinî yazılar bulunan madalyonlar ve yazılı kâğıtlardan oluşur.
Bazı metal ve muskaların tılsım için kullanıldığı da oldukça yaygın
uygulamadır.

İnanışa göre tılsımların etkili olabilmesi, tabiattaki bazı güçlerle
ilişki kurulmasına ve uğurlu bir zamanda dinî törenle yapılmasına
bağlıdır. Tılsımdan medet ummanın mazisi oldukça eskilere gitmektedir.
Papirüslerin incelenmesi Eski Mısır'da 75 kadar tılsımın mevcut
olduğunu ortaya çıkarmıştır. Eski Mısır'da "Doğan Güneş" tılsımının,
ölümden sonra yeniden dirilmeyi sağladığına inanılmıştır. Yine eski
Mısır'da ölüyle birlikte gömülen "Menat" tılsımının, ölüyü tanrısal
koruma altına aldığına kesin gözüyle bakılmıştır.

Hristiyanlık dünyasında da tılsımın çeşitli şekilleriyle kullanıldığı
bilinmektedir. Bu kullanım, din adamlarının asırlar süren
mücadelelerine rağmen hâlâ tam olarak önlenebilmiş değildir. Hristiyan
halkın birtakım bâtıl inançlarından da kaynaklanan tılsım inancı,
sihir, büyük ve efsunla beslenmektedir.

Yahudilikte uygulanan tılsım çeşitleri Hristiyanlık'tan çok daha
yaygındır. Bunun sebebi, geç dönem Kabalacılarının tılsıma büyük ilgi
göstermeleridir. Bundan dolayı tılsım hazırlamak hahamların görevleri
arasında yer almıştır. Nitekim, lohusaya zarar verdiğine inanılan
Lilit'ten korumak için doğum odasına tılsımlı eşyalar asılması, yahudi
toplumlarında hâlâ yaygın bir gelenek olarak varlığını sürdürmektedir
(Ana Britannica, XX, 619).

Bazı değişik şekiller göstermekle beraber tılsım hemen her toplumda
vardır. Eski Bâbil, Asur ve Persler'de tılsım bir teknik olarak
uygulanmıştır. İslâm dışındaki bütün bâtıl ve muharref dinlerin tören
ve âyinlerinde her zaman tılsımdan izler bulmak mümkündür. Birçok
tarihçi ve sosyolog tılsımı, bâtıl ve muharref dinlerin bir parçası
gibi ele almıştır. Tılsımla ilgili yazılı tarih öncesi bilgiler noksan
olmakla beraber, Yunan ve Mısır papirüslerindeki bilgiler oldukça
doyurucudur.

Türk toplumlarında tılsım ve tılsıma benzer uygulamaların mazisi İslâm
öncesine kadar uzanır. İslâm'dan sonraki dönemlerde ise eski İran,
Mezopotamya ve Mısır kültürlerinin tesiriyle tılsım az da olsa
varlığını sürdürmüştür (Dinler Tarihi Ansiklopedisi, İstanbul, 1976,
III, 606). Cahiliye dönemi Araplarında fal okları atmak, çeşitli
anlamlara gelen taşlar dikmek, yıldızlara bakarak mana çıkarmak,
birtakım kareler içinde harf veya rakamlar yazarak tılsım yapmak
oldukça yaygın bir uygulama idi.

Anadolu'da tılsım ve tılsıma benzer uygulamalar, Hristiyanlık, eski
putperest dinler ve komşu kültürlerin tesiriyle âdetâ kurumlaşmış,
büyücülük-le içiçe yürümüştür.

Tılsımı dinden uzak tutmak ve onu din ile karıştırmamaya özen göstermek
gerekir. Tılsım ile tılsımdan sonra ortaya çıkacak durum arasında sebep
sonuç münasebeti bulunmasına rağmen, her dinden insanın tılsım ve
tılsıma benzer uygulamalardan medet ummaları cidden düşündürücüdür.

İslâm tılsım yapılmasını da, tılsıma inanılmasını da yasaklamış, medet
umarak onu meslek edinmeyi şiddetle reddetmiştir. Ayrıca İslâm,
tılsımın mucize ve keramete benzetilmemesine özen göstermiş, onu müşrik
ve kâfirlere özgü bir faaliyet olarak değerlendirmiştir. İslâm'a göre
tılsım, Allah'tan gelen bilgilere dayanmaz. Kur'an-ı Kerîm, tılsım ve
ona benzer faaliyetleri bâtıl ve şeytan işi saymış (el-Âraf, 7/102),
sâhir sözüyle de büyü ve tılsım yapanları kastetmiştir (el-Âraf, 7/109,
113; et-Tûr, 52/15; el-Hicr, 99/14-15). Hz. Muhammed'e gelen ilâhî
vahye inanmayanlar ona sihirbaz, büyücü ve tılsımcı iftirasında
bulunmuş ve sözlerini de sihir saymışlardır (el-Müddessir, 74/24).

Hz. Peygamber, yedi büyük günahtan birincisinin Allah'a şirk koşmak
olduğunu açıklamış, ikincisi de "sihir ve tılsımla ilgilenmektir"
buyurmuştur.

Genellikle ilâhiyat ve sosyoloji ile ilgilenen bilginlere göre tılsımın
tesiri daha çok psikolojiktir. Halk tılsımın etkisini görünce onu yapan
kişiye bağlanır ve âdeta onun müşterisi olur. Kendisine tılsım yapılan
kişi, bunun tesirinden kurtulmak için Hz. Peygamber'in yaptığı gibi
İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini üç kere okuyarak bütün "bedenine
üflemelidir. Bu hareketin üfürükçülükle bir ilgisinin bulunmadığını,
aksine Kur'an-ı Kerîm'den şifa ummaya dayandığını belirtmekte fayda
vardır. Kur'an-ı Kerîm ve Hadis-i Şerif'ler, Allah'ın iradesi dışında
hiç kimsenin kimseye fayda veya zarar vermeyeceğini defalarca
vurgulamış, tılsım yapan kişide olağanüstü bir güç bulunduğuna inanmayı
kesinlikle reddetmiştir (el-Mâide, 5/90; Tâhâ, 20/69).
avatar
PUSAT
Admin

Mesaj Sayısı : 104
Kayıt tarihi : 03/04/08

Kullanıcı profilini gör http://gizliilimler.heavenforum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz