vefk nedir

Aşağa gitmek

vefk nedir

Mesaj  PUSAT Bir 2008-04-05, 03:10

VEFK NEDİR?

Vefk'in sözlük anlamı uyumdur, vefkin
sağdan sola, yukarıdan aşağıya veya bir köşeden diğer köşeye olan
evlerindeki sayıların toplamı birbirine eşit olduğu için bu adı
almıştır (Eğer harflerden ya da kelimelerde oluşmuş bir vefk ise
kelimelerin ya da harflerin ebced hesabıyla toplamlarının birbirine
eşit olması gerekir) dini terminolojide ise vefk, tesirli dua demektir.


Vefk bir dörtgen içinde birbirlerini
dik olarak kesen doğruların arasında meydana gelen dörtgenlere, belirli
zaman ve şartlarda, belli kurallar ile sayılar, sayıların değerlerinde
harfler, kelimeler ya da sayıların, harflerin ve kelimelerin beraber
yazılmasıyla meydana getirilen şekildir.

VEFK NASIL ETKİ EDER?

Belirli bir amacı elde etmek
için yapılan vefk, kurallarına uygun yazıldıktan sonra, derecelerinin
hizmetlilerinin isimleri bulunur. Bu hizmetliler dua ve yemin
vasıtasıyla istenen işlerde Allah'ın(CC) izniyle görevlendirilir,
böylece etkili olur.

VEFKLER KAÇ ÇEŞİTTİR?

Verfkler her sırasında bulunan kare
sayısına ya da özelliklerine göre isimlendirilir. Örneğin bir sırasında
3 kare varsa üçlü, 4 kare varsa dörtlü �.vs vs 10 kare varsa onlu vefk,
bulunduğu gruba göre, toprak, hava, ateş ve su vefki, bağlı bulunduğu
gezegene göre, güneş vefki, ay vefki olarak isimlendirilir. Vefklerin
bunlardan başka daha bir çok çeşidi de bulunur.

VEFKLERDE KULLANILAN SAYILAR VE KELİMELER HANGİ DİLE AİTTİR?

İslami inanca göre bizim yaptığımız Vefklerde kullanılan harfler ve sayılar arapçadır.

VEFK NASIL YAPILIR?

Arap alfabesindeki harflerin Ebced
hesabında sayısal karşılıkları vardır, vefki yapılacak kelimenin veya
cümlenin harflerinin sayısal değerleri Ebced hesabı tablosundan
bulunur, toplanır ve elde edilen sayısal değerin vefki yapılır. Harfler
ya da kelimelerle vefk yapılacaksa harflerin ya da kelimelerin sayısal
toplamlarına da dikkat edilir.

EBCED HESABI NEDİR?

Ebced kelimesinin anlamı alfabedir,
biz nasıl Türk alfabesine bazen Abece diyorsak, Araplar da kendi
alfabelerine Ebced demektedirler. Vefk ilmi de dahil olmak üzere gizli
ilimlerde kullanılan 28 harfli Arap alfabesinin Ebced tertibine göre
dizilişinin Hazret-i Adem'e(AS) dayandığı rivayet edilir. Bu tertip ile
alfabenin kullanıldığı tarih süreci içerisinde, zamanla bu harflere
sayısal değerler verilmiş ve Ebced hesabı oluşturulmuştur. Bu sayısal
değerler bu işin uzmanları, alimler tarafından denenmiş etkileri ve
sonuçları makul karşılanmış ve kullanılmaya başlanmıştır.

VEFKLERDE KULLANILAN İSİMLER VE KELİMELER NELERDİR?

Kişiye özel yapılan vefklerde, özel
bir konuda başarılı olma gibi vs..kullanılan kelimeler genelde Kuran-i
Kerim Ayetleri, talebin kendisi veya Allah'ın(CC) isimleridir. Büyü ve
buna benzer işlerde kişi ve şahıs isimleriyle beraber Esmalar, Ayetler
ve başka birçok kelimeler de kullanılır.

VEFK YAPILIRKEN HANGİ BİLGİLERE GEREK VARDIR?

Vefkin yapılış kurallarını bilmek
gerekir, bundan başka, burçlar, burçların özellikleri, uğurlu gün ve
geceleri, birbirleri ile olan dostluk veya düşmanlıkları, burçların
yönetici gezegenleri, gezegenlerin birbirleriyle olan dostluk ve
düşmanlıkları, gezegen (yıldız) saatleri, gezegenlerin tütsüleri,
günlerin ve gezegenlerin hizmetlilerinin isimleri ve vefkin
derecelerinin hizmetlilerinin isimlerini bulma metotlarını da bilmek
gerekmektedir.

Vefk yapmak için gereken bütün
bilgiler ileriki sayfalarda tablolar halinde sırayla verilecek, nasıl
ve hangi şartlarda kullanılacağı açıklanacaktır. Örnek Vefk yapılırken
kullanılan bilginin hangi numaralı tablodan kullanıldığı ve nasıl
kullanıldığı belirtilecektir, ayrıca verilen her tablodan hemen sonra o
tablonun ne işe yarayacağı ve nasıl kullanılacağı da anlatılacaktır.

Vereceğimiz bütün bilgiler
gerektiği gibi doğru zamanda ve doğru şartlarda kullanılırsa
Allah'ın(CC) izniyle başarı kaçınılmazdır.

DUA HAVAS VE ESMA OKURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Gerek maddi, gerekse manevi
bir konuda Dua etmek isteyen kimsenin bazı noktalara dikkat etmesi
gerekmektedir. Dikkat etmesi gereken en önemli nokta şudur ki Dua
edenin zihni Allah'tan(CC) başkasıyla meşgul olduğu müddetçe
Allah'a(CC) dua etmiş olmaz ve en makbul dua bir müminin diğer bir
mümin için ettiği duadır.

1. Düşmanlıkla,
nefretle ve buna benzer duygularla dolu sert bir kalple dua edilmez.
Dua etmeye başlamadan çok önce Allah'ın(CC) kalbinizi yumuşatması için
giderken, gelirken kısaca boş kaldığınız her saniye her an
�Allah'ım(CC) benim kalbimi yumuşat� diye dua etmeniz lazımdır
2.
Okuduğu duaların, havas'ların ve esmaların Allah(CC) tarafından
kesinlikle kabul edileceğine ve isteklerinin kendisine verileceğine
inanmalıdır. Kalbi ve tüm duygularıyla Allah'a(CC) yönelmeli, fikri
olarak da isteğiyle meşgul olmalıdır. Acaba olur mu veya olmaz mı diye
şüphe duymamalı tereddüt etmemelidir. Kalbinde tam bir iman ve inanç
olmadan okumak boşa zahmet çekmektir. Kesinlikle bilinmelidir ki şüphe,
tereddüt ve aklından geçirdiği şeyler esmaların ve duaların
Ruhaniyetlerine gizli değildir, böyle kimselere Ruhaniler yardımcı
olmazlar.
3. Her şeyin Allah'ın(CC) dilemesiyle meydana geleceğine kesinlikle inanmalıdır.
4.
Okumaya başlamadan önce okuyacağı duayı tertipleyen bir şeyh yada alim
ise, üç İhlas-ı Şerife ve bir Fatiha okumalı, onun Ruhaniyetine hediye
etmeli, ondan yardım dilemelidir veya bildiği bir Kamil insan varsa
yapacağı işi ona söylemeli ve onun ruhani olarak yardımını almalıdır.
5. Duygusal
ve fiziksel olarak kendini her şeyden arındırmalı, hiçbir şey
düşünmemeli, hiçbir şeyle meşgul olmamalı sadece olmasını, yerine
gelmesini istediği şeye kendini motive etmelidir.
6. Dinen, ahlaken kötü, aşağılık bütün düşünceleri aklından ve kalbinden atmalıdır.
7. Mümkünse duasını yapmak için tenha bir yere çekilmelidir.
8. Günah
işlememeli, yalan söylememeli, gıybet etmemeli, sadaka vermeli ve çok
iyilik yapmalıdır. Yukarıda anlattığımız bela ve musibete uğramamak
için alabileceğimiz önlemlere de dikkat etmelidir.
9.
Dua, Havas ve Esma okunurken dikkat edilecek en önemli noktalardan biri
de temizliktir. Bunlar da vücutta temizlik, giyimde temizlik ve dua
okunacak yerin temizliğidir.
A. Vücut temizliği :
Cenabet ve hayız gibi şeylerden temiz olmaktır. Ruhanilerden yardım
almak aptesli olmaya bağlanmıştır. Bundan başka vücudun her tarafı
necasetten ve her türlü pisliklerden temiz olmalıdır. Bunu temin
etmenin en garantili yolu okumaya başlamadan önce gusül aptesti
almaktır.
B. Giyimde temizlik :
Tüm
giysilerde, iç çamaşırlarda necaset, kan, kir ve benzeri pisliklerin
olmamasıdır. Duaya başlamadan önce tüm giysiler değiştirilmeli ve
temizleri giyilmelidir.
C. Dua okunacak yerin temizliği :

Dua okunacak yer iyice süpürülmeli, varsa örümcek ağları temizlenmeli,
canlı resimleri varsa kaldırılmalı, kedi köpek gibi hayvanlar
uzaklaştırılmalıdır. Dua okunacak yer kötü koku gelebilecek tuvalet
veya benzeri yerlerden uzak olmalıdır.
10.
Okumaya başlamadan önce gerekli şartlardan biri de niyettir.�Ya Rabbi,
sen mutlak güç ve kudret sahibisin. Gizli ve açık her şeyi bilirsin.
Senin emrin ve iraden, iznin ve müsaaden olmadan hiçbir şey meydana
gelmez. Sen vadinde sadıksın, Sen sözünde durursun, verdiğin sözden
geri dönmesin, bana Dua edin icabet edeyim buyurdun. Lütuf ve
kereminden (burada neyin olmasını istiyorsak ekleyeceğiz) işimde bana
yardımcı ol. Rabbani Lütfunu bana yardımcı kıl, Sübhani hidayetini bana
rehber et� demeli benzer kelimelerle zayıflığımız ve ona ne kadar çok
muhtaç olduğumuz belirtilmeli, daha sonra Duaya başlanmalıdır. Büyü
bozma bölümünde 6 nolu bölümde anlattığımız duaya benzer dualar da
olabilir.
11. Okumaya başlamadan önce üç gün
veya en azından bir gün oruç tutulmalı bir miktar zeytin ya da hurmayla
oruç açılmalıdır. Karın tıka basa dolu bir şekilde okumaya
başlanmamalıdır. Okurken midede haram ve şüpheli bir şey olmamalı,
soğan, sarımsak gibi kötü kokulu gıdalar yenmemelidir. Okuma zamanında
hayvansal gıdalardan perhiz edilmelidir. Bu şartlar yerine
getirildikten sonra kıbleye doğru yönelerek rahat edecek bir şekilde
hatta mümkünse iki dizinin üzerine oturmalı ve eller dizin üzerinde
huşu ile okumaya başlanmalıdır.
12. Duaya
başlamadan önce tütsüye kesinlikle ihtiyaç vardır. Hayırlı işler için
günlük, öd ağacı, amber kabuğu gibi güzel kokular, kötü işler için
şeytan tersi, katır tırnağı, kırmızı sarımsak, keçi kılı gibi kötü
kokulu tütsüler kullanılır. Eğer yapacağınız işlerin özel tütsüleri
varsa o tütsüler kullanılır.
13. Okumaya
başlamadan önce tütsü hazırlanır, niyetle beraber yavaş yavaş yakılmaya
başlanır ve okuma devam ettiği sürece tütsü söndürülmez. Şayet okunacak
Dua uzun saatlerce sürecek ve iki dizinizin üzerinde devamlı
oturamayacak durumda iseniz istediğiniz gibi oturabilirsiniz ama duayı
yine iki dizinizin üzerinde bitirmelisiniz.
14.
Duaları uygun zamanlarda okumalısınız, en uygun zaman gece yarısından
sonra herkesin uykuya daldığı zamandır. Şayet okunacak duanın kendine
has bir saati varsa, o da kendi zamanında okunur.
15. Dua
ile bir şeyi elde etmek isteyen kimse çok gayret göstermeli ve çok
çalışmalıdır, Allah(CC) bazen gerekli şartları yerine getirmeyi unutan
bir kullunun isteğini, çok çalışıp emek sarf etmesinden dolayı verir.
Herkes azmine ve çalışmasına göre amacına ulaşır. Yüce Kuran-ı Kerimde
Allah(CC) �İnsana ancak çalışmasının karşılığı vardır� der.
16.
Bir işe başlarken bunu insanlardan gizlemeli, yapacağı şeyi hiç kimseye
anlatmamalı hatta kendine bile söylememelidir. Duanın, esmanın ya da
işin karşılığını gördüğü zaman, bunu nasıl elde ettiğini ve ne
yaptığını kimseye söylememelidir. İşin sırrının açıklanması Ruhanilere
hoş görünmez.
17. Dua okuyan kimse güzel kokular sürmeli ve bu kokuları yanında bulundurmalıdır. Ruhaniler hoş kokulara yakın olmayı severler.
18. Dua
ve Esma okuyan kimsenin hali isteğine uygun olmalıdır. Durumuyla uygun
olmayan istekler istenmemelidir. Tüm şartları yerine getirmiş olsa da
Ruhaniler bunun aklı yoktur, cahildir der ve ona yardımcı olmazlar.
19.
Ben şimdiye kadar çok günah işledim, ben günahkarım Allah(CC) benim
Duamı kabul etmez diye düşünmemeli ne kadar aciz olduğunu belirterek
dua etmeyi bırakmamalıdır.
20. Bir kimse
dilek dilese, dua etse ve yerine gelmez ise bunun suçunu duaya
yüklememeli kendine bakmalıdır, ya şartlara riayet etmemiş, gereğini
yerine getirmemiş ya da bir eksiği vardır çünkü, Allah(CC) sözünden
dönmez.
21. İşini yapmaya başlamadan ya da
yaptıktan sonra şeytan işle ilgili sana vesvese verecek (falan yerde
şunu eksik yaptın, sen kimsin ki Allah(CC) senin duanı kabul edecek,
sen falan zamanda falan günahları işledin bu ve buna benzer vesveseler
senin aklına gelecek) bundan kurtulmak için işe başlamadan ve
bitirdikten sonra boş kaldığın her an ve saniye devamlı bu duayı oku ALLAHUMME A'MİR KALBİ MİN VESAVİSİ ZİKRİKİ VATRUD ANNİ VESAVİSİŞ ŞEYTAN
anlamı �Allah'ım kalbimden şeytanın vesveselerini at ve zikrini
yerleştir� demektir. İster Türkçe ister Arapçasını oku ikisi de birdir.


VEFK YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Vefk yapılırken dikkat edilecek hususları Vefk'in yapım aşamaları içinde anlatalım.

Vefkin yapımı Üç aşamada gerçekleşir.

BİRİNCİ AŞAMA :

Vefki çizmeye başlamadan yapılması gerekenler.

Psikolojik olarak hazırlanmalı, istek
ve amaç kesin çizgilerle belirlenmelidir. Birçok anlam ifade edebilecek
ve sonuçları kolayca anlaşılamayacak isteklerde bulunulmamalıdır.


 1. Dua,havas ve esma okunurken dikkat edilecek hususlar defalarca okunmalı ve onlara kesinlikle uyulmalıdır.
 2. Başarının
  Allah'tan(CC) olduğuna kalben ve ruhen inanılmalı, dua etmeli ve başarı
  Allah'tan(CC) dilenilmelidir, çünkü her şeyin mutlak sahibi odur.
 3. Yapılacak
  vefkin bulunduğu kitapta, o vefkin yapılma zamanı ve usulü ile ilgili
  bölüm yine defalarca okunmalı ve onlara kesinlikle dikkat edilmelidir.
 4. Vefki
  çizmeye başlamadan önce o vefk için gerekli bütün bilgiler (Burcunu,
  özelliklerini, saatini�.vs) hazırlanmalı vefkin müsveddesi yapılmalı ve
  o da defalarca kontrol edilmelidir.
 5. Kişiye özel vefk
  yapılacaksa ve vefkin yapılması için özel bir bilgi yoksa, o kişinin
  burcunun doğruluğu ve sair bilgiler kontrol edilmeli, burcunun
  özelliğinde (su hava, toprak, ateş) gezegenin gününde, saatinde
  yazılmalı ve okunacak Esmalar veya ayetler o saate denk getirilmelidir.
 6. İki kişi için vefk yapılacaksa ve yine vefkin yapılması
  için özel bir bilgi yoksa yapılacak işte başarı şansının olup
  olmadığının bilinebilmesi için, iki kişinin burçlarının birbirlerine
  olan uyumuna kesinlikle bakılmalıdır.
 7. Vefkte kullanılacak Arapça harfler, kelimeler sayılar defalarca kontrol edilmeli ve gereken hesaplar doğru yapılmalıdır.
 8. Vefkin dereceleri ve hizmetlilerinin isimleri çıkarılmalı, yemin oluşturulmalı ve kontrol edilmelidir.
 9. Yapacağınız vefkin tütsüsü belirlenmelidir.İKİNCİ AŞAMA :

Vefki çizerken yapılması gerekenler

Vefkin çizgilerini çizdikten sonra
içini doldurmaya en küçük sayıdan başlanmalı, vefkte sayıdan başka
harfler veya kelimeler varsa Ebced tablosundan değerleri bulunup
hesaplanmalı ve sıra ona göre belirlenmelidir.


 1. Vefki çizmeye başlamadan, niyet esnasında vefkin tütsüsü yakılmaya başlanmalıdır.
 2. Çizim
  sırasında ve vefki yaptıktan sonra kesin başarılı olunacağı bir an
  olsun akıldan çıkarılmamalı ve başarı için Allah'tan(CC)yardım
  dilenmelidir.
 3. Vefk için yapılacak özel bir zaman yoksa çizim için gece yarısından sonra bir zaman seçilmelidir.
 4. Vefki güneş ve ay ışığından uzak tutmalı, vefkin bir dua olduğu unutulmamalı, yazarken ona saygı gösterilmelidir.
 5. Vefkin
  çizimi bittikten sonra, tüm satırların, sütunların ve bir köşeden diğer
  köşeye olan evlerin sayısal değerlerinin toplamı eşit olmalıdır.ÜÇÜNCÜ AŞAMA :

Vefki çizdikten sonra yapılması gerekenler

Çizim bittikten sonra derecelerin hizmetlileri bulunmalı, yemin oluşturulmalı ve hizmetliler görevlendirilmelidir.


 1. Vefk katlanmadan önce kendi tütsüsü ile tütsülenmelidir.
 2. Özenle, su geçirmeyecek bir şekilde katlanmalı ve yere düşürülmemelidir.
 3. Vefkin
  etkisinin çabuk gerçekleşmesi için okunması gereken esmalar, dualar
  gerektiği zamanda ve gerektiği sayıda okunmalıdır. Bu konuda da
  başarılı olabilmek için Dua, havas ve esma okunurken dikkat edilecek
  hususlar, defalarca okunmalı ve onlara kesinlikle uyulmalıdır.

avatar
PUSAT
Admin

Mesaj Sayısı : 104
Kayıt tarihi : 03/04/08

Kullanıcı profilini gör http://gizliilimler.heavenforum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz